Viktig informasjon fra graderingskomiteen

Graderingskomiteen har jobbet frem forslag til endringer i graderingsreglementet som styret i NKBF har gitt sin tilslutning til.
Publisert: torsdag 03. november 2022

Endringene gjelder følgende:

Generelt

 • Graderinger vil i større grad være rettet mot kandidatens stilart (musical forms, point, lett, full). Kravet om å skulle beherske alle stilarter bortfaller. 
 • Graderinger skal i større grad være et bevis på kunnskapsnivå og i noe mindre grad være en utholdenhetstest

Reviderte krav til kandidater som vil gradere til sortbelte

 • Være medlem i NKBF
 • Minimum 18 år på graderingstidspunkt
 • Minimum seks års erfaring som utøver av kickboxing. Annen relevant kampsporterfaring kan vurderes.
 • Minimum et halvt år siden Brunt III-gradering
 • Ha gyldig helseattest           
 • Trenerkurs (Trener 1)
 • Enten dommerkurs eller erfaring som konkurranseutøver i minimum tre år innenfor NKBF/WAKO 
 • Være trener i egen klubb eller ha gjennomført minimum ett sportslig arrangement i egen klubb
 • Representere kickboxing på en god måte, etterleve og være lojal mot NIFs og NKBFs verdigrunnlag 
 • Kandidater som ønsker å gradere til sortbelte sender henvendelse pr mail til leder av Graderingskomiteen svatned@online.no  

Gjennomføring av sortbeltegraderinger

Sortbeltegraderinger gjennomføres lokalt, ikke på NKBFs sommerleir som tidligere. For å gjennomføre sortbeltegradering må det være minst to graderingsdommere som begge har sortbelte, og hvor minst en av dommerne representerer Graderingskomiteen. Klubber som ønsker å gjennomføre sortbeltegraderinger kan henvende seg til graderingskomiteens leder (svatned@online.no) for å planlegge gjennomføring. NKBF dekker utgiftene til representanten fra Graderingskomiteen. 

Gjennomføring av brunbeltegraderinger

Graderingsdommere på brunbeltegraderigner må ha sort belte men det er ikke krav til deltakelse fra Graderingskomiteen. Dersom klubben(-e) ikke har sortbelter i egen klubb eller andre som kan bidra kan man kontakte Graderingskomiteen for å få bistand til gjennomføring. 

Æresgraderinger

Klubbene anmodes om å nominere kandidater til æresgraderinger. Følgende legges til grunn for tildeling:

 1. inneha svart belte 1. grad godkjent av NKBF`s graderingskomite,
 2. ha tjent kickboxingsporten på en eksemplarisk måte
 3. være eller ha vært involvert i kickboxingsporten

Nominasjoner sendes leder av Graderingskomiteen svatned@online.no 

Planlagte graderinger hvor Graderingskomiteen deltar og som er åpen for andre klubber

10. des. 2022 - Karmøy budokan, Karmøy

14. jan. 2023 - Fighter kickboxing, Oslo