Å være dommer i NKBF

En av de viktigste rollene i vårt forbund har våre dommere. Uten de som reiser land og strand rundt i helgene, ville det ikke vært noe som helst konkurranseaktivitet. Les mer her om dommerkomitéen og dommernes spennende oppgaver og utfordringer.

Dommerkomitéen lager og oppdaterer bl.a. reglementene og foretar utstyrsgodkjenning.

Det er dommerne som er selve drivkraften på alle NKBF-stevnene, og det er dommerteamet som har ansvaret for all utøver- og kamprettet aktivitet på stevnene.

På et typisk norgescup-stevne er det behov for ca 25-30 dommere. Det er til sammenligning ca 200 utøvere på en norges-cup.

Dommernes oppgaver

Typiske dommeroppgaver før, under og etter et stevne:

 • Motta påmeldinger (Stevneansvarlig, som også er en del av dommerteamet)
 • Foreta kontroll av påmeldingene før stevnet (sjekke legeattester, beltegrad, alder)
 • Etter at påmeldingsfristen er ute, gå gjennom klassene og foreta flyttinger/justeringer dersom det f.eks. er klasser med bare 1 utøver
 • Sette opp en kjøreplan for stevnet, i samarbeid med arrangøren
 • Innveiing
 • Kampoppsett/trekning (Stevneansvarlig og Hoveddommer)
 • Klargjøre kampflatene med diverse utstyr (PC-er, TV-skjermer, Scoreboards og mye mer)
 • Opplæring av sekretariatspersonell
 • Gjennomføre kampene (sjekke utstyr på utøverne, dømming, premiering)
 • Resultatinnmelding (utføres på hver kampflate etter hver kamp, og resultatene legges direkte ut på nett på NKBFs «Resultatservice»)
 • Evaluering av egne og dommerteamets prestasjoner etter hver dag.
 • Sluttrapport fra Stevneansvarlig, med skadeinnmelding mm.

Dommerroller

De forskjellige dommer-rollene kan kort oppsummeres slik:

 • Stevneansvarlig (SA):
  Ansvarlig for planlegging, gjennomføring og etterarbeid ifb. stevnet. SA er stevnets hovedansvarlige for den administrative gjennomføringen. Tar bl.a. ut dommerteamet sammen med Hoveddommer.
   
 • Hoveddommer (HD):
  Hoveddommer er øverste fagperson ift. stevne- og kampreglementer, samt dommere, under stevnet. HD er ansvarlig for å sette sammen gode team, og påse at dømmingen holder et godt nivå.
   
 • Matteleder (ML):
  Matteleder er ansvarlig for sin matte/ring, heriblant sekretariatet og dommerne. ML setter sammen dommerteamene i hver kamp, og er ansvarlig for å lede/coache dommerne «sine».
   
 • Kampleder (KL):
  Kamplederen har en svært viktig funksjon mtp å ivareta utøvernes sikkerhet. Kamplederen er den som styrer kampene. KL er den som skal starte/stoppe kamper, gi advarsler, minuspoeng osv.
   
 • Poengdommer (PD):
  Poengdommerne er de som skal avgjøre kampene og kåre en vinner. PD skal også avgjøre om en utøver skal få en advarsel, minuspoeng eller evt diskes. 
  Poengdommerne har en svært avgjørende rolle i forhold til utfallet av kampene, og skal i tillegg ivareta utøvernes sikkerhet ved å varsle ulovligheter til KL.

Dommerlisenssystemet:

Lisenssystemet for dommerne er delt inn i 3 hovedområder

 1. Stevneansvarlig
 2. Ringsport
 3. Tatami

Hver dommer har en lisens på hvert av disse områdene. Det er lisenser fra A-E, hvor E er den man starter med.

Nye dommere starter på lisens E på alle områdene. E kalles også «Elev-lisens», og er den lisensen en dommer som blir påmeldt et dommerkurs får. Etter bestått dommerkurs (teori og praksis), vil dommeren få lisens D på alle områdene. Veien videre fra D-lisens vil være med spisset mot de enkelte hovedområdene. Noen ønsker kanskje å satse på dømming i ring, andre foretrekker tatami.

Det er også mulig å spesialisere seg innenfor stevneadministrasjon, og dette er et område som har fått mye fokus de senere årene, etter hvert som stevnene våre har blitt med digitaliserte.

Våre dommere bidrar på lokale og regionale stevner, på nasjonale stevner, og internasjonalt. Vi har dommere som representerer Norge på de største internasjonale mesterskapene, i tillegg til enkelte World-cup stevner.

Det gjennomføres årlig ca 2 grunnkurs, og disse forsøkes spredt rundt i landet.

Utvikling av kampledere og matteledere skjer i hovedsak gjennom individuell coaching og oppfølging før og under stevner.

Behov for egne kurs innenfor disse «fagene» vurderes fortløpende.

Bli dommer

Dersom du er interessert i å bli dommer, kan du enten melde deg på kurs som står i terminlista, eller kontakte dommerkomitéen på e-post: dommerkomite@kickboxing.no

Leder for dommerkomitéen er Pål Bye Jensen.

Komplett reglement