Trenerløypa

NKBF gir utdanningstilbud på flere nivåer fra enkle emnekurs til Trenerutdanning.

Trenerløypa er et nytt rammeverk for all trenerutdanning i norsk idrett. Norges idrettsforbund er ansvarlig for dette rammeverket mens ansvaret for selve trenerutdanninga ligger i de enkelte særforbund. Ny kursmodell har blitt innført i 2013 og innebærer en nivåheving for NKBF. Uavhengig fartstid og nivå vil alle trenere ha stort utbytte av å delta, spesielt på fellesmoduler (del 1 og 2).

Etter ønske fra flere særforbund har NIF utviklet en nettbasert læringsportal der fellesidrettslige temaer blir presentert som e-læringsmoduler. Dette er del 1 av Trener 1-kurset. Denne delen må fullføres av hver kursdeltaker før del 2 kan tas. Norges Kickboxingforbund har samarbeidet med Norges Judoforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Bokseforbund, Norges Vektløfterforbund og Norges Styrkeløftforbund om å utarbeide del 2. Alle moduler er godkjent av NIF og er utviklet i tråd med rammeverket for Trenerløypa. Del 3 er utarbeidet av NKBF.

Trener 1 - delkurs med kursmoduler:

 • Aldersrelatert trening (3t)
 • Idrett for funksjons-hemmede (2t)
 • Idrett uten skader (2t)
 • Trenerrollen (4t)
 • Barneidrett (2t)
 • Trenerrollen (6t)
 • Idrettspsykologi (3t)
 • Sosial trening (2t)
 • Mental trening (3t)
 • Treningsprinsipper (2t)
 • Basistrening (4t)
 • Historie (1t)
 • Trenerrollen (2t)
 • Trenings-planlegging (2t)
 • Skader/førstehjelp (3t)
 • Teknikk (4t)
 • Gradering (3t)
 • Barnetrening (2t)
 • Basistrening (3t)

Alle som fullfører teoridel, må også ha 45 timer godkjent praksis for å bli sertifisert som Trener 1.