Æresmedlemmer og hedersbevisninger

Siden 1988 har vi hedret mennesker som har stått på for idretten vår på forskjellige plan. Æresstatuetten, som deles ut under NM eller Årstinget, er delt ut til følgende personer:

 • 1990 Erling Havnå og Carlo Ryffel
 • 1993 Tor-Arnt Nes
 • 1995 Robert Espeseth
 • 1997 Lasse Strand og Steinar Trones
 • 1998 Stig Johansson
 • 1999 Thomas Steenberg
 • 2000 Bård Trones
 • 2001 Elling Nygård
 • 2010 Espen Lund
 • 2011 Per Andreas Ringsby
 • 2014 Bjørnar Sæther
 • 2016 Ole Oddvar Wiik
 • 2019 Daimi Akin

NKBF-kruset

NKBF-kruset tildeles de som gjør en innsats utenom det som er forventet. De hjelper forbundet og medlemmer og fremstår som gode forbilder. Dette kan gjelde både utøvere, ledere, trenere, dommere og støtteapparat. De er personer som står på uten tanke for egen vinning.  Disse er og har vært til meget stor nytte. Dette kruset er et utttrykk for vår takk til vedkommende og hun/han skal vite at vi setter pris på innsatsen og den vil bli husket.

Følgende personer har til nå mottatt kruset:

 • 2000     Jørgen Gulbrandsen for innsatsen som president
 • 2000     Erling Havnå for innsatsen som president
 • 2000     Jon Jacobsen for innsatsen som president
 • 2000     Steinar Trones for innsatsen som president
 • 2000     Robert Espeseth for innsatsen som president
 • 2000     Espen Lund for innsatsen som president
 • 2000     Morten Saksvik for sin innsats som god utøver og trener
 • 2006     Ole Oddvar Wiik for sitt gode arbeid i styret, dommerkomite og som ansvarlig for forbundets webside
 • 2006     Daimi Akin for sin innsats som utøver og landslagstrener
 • 2006     Eirik Gundersen for sin innsats som utøver og landslagstrener
 • 2007     Nezir Jashari for sin innsats som utøver, arbeid med innføring av Musical Forms, dommer og klubbledelse
 • 2007     Camilla Nicoline Wik for sin innsats som utøver, og oppofrende arbeid med rekruttering til Musical Forms
 • 2008     Bjørnar Sæther for sin innsats i forbundet
 • 2009     Per Andreas Ringsby for sin innsats med landslaget
 • 2010     Ellen Dahl Bøthun for sin innsats som president og verv i forbundet
 • 2011     Tom-Rune Bertelsen for sin innsats som utøver, klubbleder og dommer
 • 2011     Stein Eriksen for sin innsats innen utdanning, gradering og utviklingsarbeid
 • 2013     Pål Bye Jensen for sin innsats i klubb, dommer/dommerkomiteen, kontrollkomiteen og for sin innsats/bidrag i styret
 • 2017     Gjermund Nesland for sin innsats og landslagets resultatoppnåelse i hans periode som Landslagssjef NKBF 2011-17.
 • 2021     Mette Sollie for sin innsats som utøver, i klubb, graderingskomité, WAKO komiteer, samlinger, samt profilering og promotering av sporten.
 • 2021     Kim Kristoffersen for sin innsats i klubb og som dommer, i NKBF/WAKO dommerkomiteer, i styre og som fungerende President.
 • 2022     Aun Andresen for sin innsats som utøver, i klubb, fung. leder graderingskomite og resultater som landslagssjef 2019-22.
 • 2022     Ronny Madsen for sin innsats som klubbtrener-/ledelse-/talentutvikling og engasjement for sporten i årtier, samt i kontrollutvalget.
 • 2022     Raymond Madsen for sin innsats som klubbtrener-/ledelse-/talentutvikling og engasjement for sporten i årtier.
Æresjuryen

Æresjuryen består av Thomas Steenberg, Bjørnar Sæther, Ole Oddvar Wiik.