UNGDOMSSAMLING I DIN KLUBB?

Ønsker din klubb en gratis Ungdomssamling? Ta kontakt med Nina Røberg: ninaroeberg@hotmail.com / tlf. 90 76 13 63. 

UNGDSOMSLØFTET 

HVA
Takket være gave fra Sparebankstiftelsen DnB og post 3-midler fra NIF gjennomfører vi Ungdomsløftet i 2021-22. Prosjektet innebærer en forsterket satsing på gratis treningssamlinger, utdanning og workshops for å løfte ungdoms deltakelse i kickboksing. 

HVEM
Målgruppen er ungdom i alderen fra 13 til 19 år med sine trenere og ledere. Instruktørene vil være personer som har gjennomført et eget utdanningsløp for ungdomsinstruktører i NKBF. Prosjektet ledes av Stein Eriksen (utdanningsansvarlig) og Nina Røberg (aktivitetskoordinator). 

HVOR
Ungdomssamlinger planlegges gjennomført i alle regioner i hele landet. 

NÅR
Forprosjekt ble gjennomført i 2020. Medlemmer i NKBF ble da invitert til å komme med innspill og bidrag til prosjektet via åpne workshops. Utdanning av instruktører og gjennomføring av treningssamlinger (hovedprosjekt) gjennomføres i 2021 og 2022. 

HVORFOR
Ungdomsløftet er et breddetiltak med mål om å ha flest ungdommer med lengst mulig. Dette oppnås gjennom å: beholde ungdommer i klubbene (hindre frafall) og rekruttere nye ungdommer til klubbene i NKBF. 

VERDIER
Våre verdier GledeSamhold og Respekt legges til grunn for prosjektet og vil prege gjennomføringen. 

LANGSIKTIGHET
For å sikre hensiktsmessig utvikling i et langsiktig perspektiv, vil det lages utviklingsplaner som kan benyttes i klubbene. Det sertifiserte instruktørteamet, vil opprettholde tilbud om samlinger for å sikre kontinuitet og langsiktighet etter prosjektslutt. 

KONTAKTINFORMASJON 

Treningssamlinger: Nina Røberg

(ninaroeberg@hotmail.com / tlf. 90 76 13 63) 

Prosjektet som helhet: Stein M. Eriksen

(stein.eriksen@nif.idrett.no / 90 75 54 21) 

Vårt instruktørteam

Siste nytt
Oslo.1.jpg
Samling i Oslo

23. nov. 2021

Rapport samling i Oslo 19 - 21 november.<br />Takk til Morten Spissøy, Angel Ruiz, Anette N. Sexe for god innsats under samlinga. Og takk til alle deltagere.

Teamdeltakere første samling. Foto Per A. Ringsby.jpg
Ungdomsløftet igang

14. jun. 2021

Første samlingshelg for trenerteamet i ungdomsløftet er gjennomført.