Kickboxing og konkurranse

Kickboxing bedrives på alle nivåer, fra mosjonister til konkurranse. Her er en beskrivelse av grenene det konkurreres i.

Fullkontakt

Kan sammenlignes med boksing, da alle disse ingredienser er tilstede i tillegg til bruk av bein på samme treffpunkter som med armene. Er en krevende fysisk utøvende gren, der kondisjon, temposkifte og styrke har en sentral rolle. Er ikke preget av så mange finesser som pointfighing, men nivået hever seg hele tiden. Kombinasjon armer og bein er vektlagt. Har også fatt stor underholdningsverdi, da vi kan oppleve høy intensitet og innsats. For å kunne delta i fullkontakt, må man, som i boksing, gjennomføre minst tre merkekamper (bronse, sølv og gull) for å kvalifisere seg. Utkjempes i boksering.

Pointfighting

Det er stopp mellom hvert treff som er av lett kontakt. Hurtighet, bevegelse, oversikt og gode tekniske kvaliteter preger denne grenen. Har fatt stor underholdningsverdi fordi utøverne ønsker å vise sine ferdigheter og finesser i eksplosive angrep selv om styrke i slag og spark er av lett karakter. Kroppsbeherskelen går her på kvalitative teknikker, mykhet, koordinasjon og hurtighet. Internasjonalt er deltagelsen i point fighing stor. Utkjempes på matte.

Lettkontakt

Som fullkontakt, men hvor styrken i slag og spark er betraktelig mindre. Strengere dømming. Utøvere må vise det samme som i fullkontakt, men må kunne beherske og kontrollere seg selv. Har en høyere aktivitet da styrken ikke er avgjørende. Vil gjøre overgangen til fullkontakt enklere. Utkjempes på matte. Nasjonalt er dette den grenen med størst deltagelse.

Musical Forms

En utøver utfører kampteknikker til musikk. Øvelsene er rettet mot en eller flere innbilte motstandere, som skal vare i max 1 minutt og 30 sekunder. Innen konkurranse vil man av dommere bli vurdert ut i fra vanskelighetsgrad, styrke, balanse, timing, koordinasjoner og basic-teknikker. Det er lov til å ha med max 3 akrobatiske øvelser. Utøverne kan fritt stille med eller uten våpen.

Musical Forms skal ha et snev av realisme og fighting spirit når den utføres alene på matta.

K-1

K-1 er lik Fullkontakt og Low-kick, men skiller seg fra Fullkontakt med mer allsidig og alternative treffpunkter og teknikkalternativer ved at både lår og legger inngår som treffområde og bruk av kne som poenggivende teknikk. I tillegg kan en også klinsje, dvs. holde motstander mens en utøver teknikk, men ikke i mer enn fem sekunder og kun med én kneteknikk. For å kunne delta i K-1 må man, som i Fullkontakt/Low-kick, gjennomføre minst tre merkekamper (bronse, sølv og gull) for å kvalifisere seg. Kampgrenen utkjempes i boksering og gås på forbundsstevner som Norgescup og NM i Norge.

Lowkick

Lowkick er likt Fullkontakt, men skiller seg fra Fullkontakt ved å utvide det poenggivende treffområdet fra hode og kropp til også å gjelde lår. Kampgrenen gås med samme beskyttelsesutstyr som Fullkontakt, men utøverne går i Low-kick/K-1 shorts. For å kunne delta i Low-kick må man, som i Fullkontakt, gjennomføre minst tre merkekamper (bronse, sølv og gull) for å kvalifisere seg. Kampgrenen utkjempes i boksering, gås ikke på forbundsstevner som Norgescup eller NM i Norge. Det kan arrangeres enkeltkamper på lokale/regionale stevner eller på oppsatte gallaer.