Delta i EM eller VM?

Se approberte stevner i Pointfighting, Lettkontakt, Fullkontakt, Low-kick, K-1 og Musical Forms. Se aktiviteter til høyre.

Se også alle prosedyrer nedenfor.

Landslagsledelsen har fullført utvalget av approberte turneringer for utøvere i NKBF for den kommende sesongen. "Approberte turneringer" er utvalgte turneringer som landslagsledelsen anbefaler ambisiøse utøvere å delta på, og som er sentrale ved vurdering av de som ønsker å kvalifisere seg til årets mesterskap.

Deltagelse på andre internasjonale turneringer, samt Norgescup og NM er også en del av vurderingen - men de approberte turneringene er de turneringene som vanligvis blir prioritert i vurderingen.

Ved spørsmål om deltagelse på approberte turneringer i utlandet, så ta gjerne kontakt med landslagssjef Trond Stanghelle eller landslagstrener Daimi Akin.

 

Uttak til landslag

Formål: Sikre at det til enhver tid er kjente kriterier for å komme på landslaget i Fullkontakt eller Pointfighting. NKBF har formelle landslag i Fullkontakt og Pointfighting. I forbindelse med VM/EM vil utøvere utenfor landslaget som har levert målsetning og årsplan bli vurdert i forhold til uttakskriteriene. K-1 er en voksende ringsport og vil bli særlig vurdert i forhold til uttak til mesterskap.

Det er landslagstrener som innstiller utøvere til landslaget, og det er landslagssjef som tar ut utøvere til landslaget etter landslagstrener sin innstilling.

Innstillingen fra landslagstrener skal komme etter endt sesong. Sesongen starter 1 mnd. etter EM/VM og varer til og med VM/EM. Landslaget skal være klar 1 mnd. etter EM/VM. Da skal landslagene i pointfight og fullkontakt offentliggjøres.

Det skal differensieres mellom A-fighter og B-fighter. A-fighter skal ha tilgang på flere ressurser enn B-fighter. Det skal gi seg utslag i; Flere kamper internasjonalt, tettere oppfølging, mer testing, flere samlinger og økonomisk støtte. Dette gitt ut fra forbundets økonomiske situasjon og samarbeidsavtalen med Olympiatoppen, men A-fighter skal klart prioriteres.

 

A-fighter

Uttakskriterier:

 • Medalje i VM/EM inneværende år. Eventuelt landslagstrener sin vurdering av prestasjoner inneværende år.
 • Landslagstrener sin helhetsvurdering av utøverens holdninger og adferd.

Differensiering:

 • 2-3 konkurranser internasjonalt av NKBF.
 • Tettere oppfølging fra OLT og NKBF.
 • Stipend kandidat til OLT.
 • 4-6 helgesamlinger på TS med tett oppfølging.

 

B-fighter

Uttakskriterier:

 • Blant de to beste i NM. Eventuelt landslagstrener sin vurdering av prestasjoner inneværende år.
 • Landslagstrener sin helhetsvurdering av utøverens holdninger og adferd.

Differensiering:

 • Oppfølging fra NKBF.
 • 4 helgesamlinger på TS med tett oppfølging.

A-fighter: Må oppnå 2 av 3 mulige uttakskriterier.
B-fighter: Må oppnå 2 av 3 mulige uttakskriterier.

Landslagene består av A-fighter og B-fighter. Utøvere som ikke er med på landslagene stiller likt med utøvere som er på landslagene når det gjelder uttak til mesterskap iht. Prosedyre for mesterskapsuttak. Det er altså ingen automatikk at utøvere på landslaget representerer NKBF i VM/EM. Samtlige må kvalifisere seg.

Avviksbehandling: Avvik fra denne prosedyre skal meldes etter P06-03 Prosedyre for avviksbehandling, og deretter håndteres og lukkes av styret.

 

Uttak til mesterskap

Formål: Sikre at NKBF gjør uttak i tråd med kjente og vedtatte prosedyrer. Dette sikrer troverdig-het i uttaket og at de "korrekte" utøverne representerer NKBF i VM/EM.

Landslagstrener innstiller utøvere til mesterskap. Dette gjøres direkte landslagssjef som har ansvaret for det endelige uttaket.

 

Landslagstrener innstiller etter de følgende tre kriteriene:

 1. Landslagstrener avgjør og informerer om hvilke konkurranser som regnes som approberte. Dersom det er flere enn 1 stk. stevne skal landslagstrener rangere disse fra 1(topprangert). Et approbert stevne er et stevne som landslagstrener mener vil vise hvilket internasjonalt nivå utøveren er på. Dersom det er flere enn 1 stk. stevne skal lands-lagstrener rangere disse fra 1(topprangert stevne). Dersom flere utøvere ligger likt i prestasjoner i disse stevnene skal prestasjon fra øverste rangerte stevne telle mest. Landslags-trener skal gi ut denne informasjonen skriftlig før 01.02 hvert år.
 2. Utøverens plassering i NM.
 3. Landslagstrener sin vurdering av utøverens prestasjonsnivå, adferd og holdninger.

Utøvere som tas ut til mesterskap trenger ikke være A-fighter eller B-fighter.

Avvik fra denne prosedyre skal meldes etter P06-03 Prosedyrer for avviksbehandling, og deretter håndteres og lukkes av landslagssjef. 

 

PROSEDYRER:

P02-01 - Prosedyre for uttak til landslag

P02-02 - Prosedyre for mesterskapsuttak

P06-03 - Prosedyre for avviksbehandling

S03-01 - Målsetningsdokument og årsplan for utøver