Tjelds1
Siste NC ferdig

15. nov. 2023

Da var stort sett Stevnesesongen over for iår. Takk til Tjeldsund for NC.