Viktig informasjon fra graderingskomiteen

Graderingskomiteen har jobbet frem forslag til endringer i graderingsreglementet som styret i NKBF har gitt sin tilslutning til. Endringene gjelder følgende:

Generelt

 • Graderinger vil i større grad være rettet mot kandidatens stilart (musical forms, point, lett, full). Kravet om å skulle beherske alle stilarter bortfaller. 
 • Graderinger skal i større grad være et bevis på kunnskapsnivå og i noe mindre grad være en utholdenhetstest

Reviderte krav til kandidater som vil gradere til sortbelte

 • Være medlem i NKBF
 • Minimum 18 år på graderingstidspunkt
 • Minimum seks års erfaring som utøver av kickboxing. Annen relevant kampsporterfaring kan vurderes.
 • Minimum et halvt år siden Brunt III-gradering
 • Ha gyldig helseattest           
 • Trenerkurs (Trener 1)
 • Enten dommerkurs eller erfaring som konkurranseutøver i minimum tre år innenfor NKBF/WAKO 
 • Være trener i egen klubb eller ha gjennomført minimum ett sportslig arrangement i egen klubb
 • Representere kickboxing på en god måte, etterleve og være lojal mot NIFs og NKBFs verdigrunnlag 
 • Kandidater som ønsker å gradere til sortbelte sender henvendelse pr mail til leder av Graderingskomiteen svatned@online.no  

Gjennomføring av sortbeltegraderinger

Sortbeltegraderinger gjennomføres lokalt, ikke på NKBFs sommerleir som tidligere. For å gjennomføre sortbeltegradering må det være minst to graderingsdommere som begge har sortbelte, og hvor minst en av dommerne representerer Graderingskomiteen. Klubber som ønsker å gjennomføre sortbeltegraderinger kan henvende seg til graderingskomiteens leder (svatned@online.no) for å planlegge gjennomføring. NKBF dekker utgiftene til representanten fra Graderingskomiteen. 

Gjennomføring av brunbeltegraderinger

Graderingsdommere på brunbeltegraderigner må ha sort belte men det er ikke krav til deltakelse fra Graderingskomiteen. Dersom klubben(-e) ikke har sortbelter i egen klubb eller andre som kan bidra kan man kontakte Graderingskomiteen for å få bistand til gjennomføring. 

Æresgraderinger

Klubbene anmodes om å nominere kandidater til æresgraderinger. Følgende legges til grunn for tildeling:

 1. inneha svart belte 1. grad godkjent av NKBF`s graderingskomite,
 2. ha tjent kickboxingsporten på en eksemplarisk måte
 3. være eller ha vært involvert i kickboxingsporten

Nominasjoner sendes leder av Graderingskomiteen Stian Vatnedal på svatned@online.no 

Planlagte graderinger hvor Graderingskomiteen deltar og som er åpen for andre klubber

Det kommer informasjon.

Beltegradering i kickboxing

Beltegraderinger har blitt avholdt siden forbundet ble startet i 1985. Graderinger er en egen disiplin med stor overføringsverdi til de andre disiplinene (fullkontakt, lettkontakt m.fl.). Det er et fint instrument for å måle fremgang i treningen både for mosjonister og konkurranseutøvere.

Graderingsrettet trening kan være nyttig som forberedelse for deltakelse i konkurranser. Gode graderingsprestasjoner kan være et godt utgangspunkt for gode konkurranseprestasjoner.

Graderingskomiteen er forbundets øverste faglige organ når det gjelder beltegraderinger. Komiteen har ansvar for reglement, veiledning og høyere belter.

Graderingsreglementet er laget for ungdom og voksne, både for mosjonister og dem som har svart belte som mål. Hensikten med reglementet er at vi skal ha et felles og samkjørt system. Det er med på å skape samhørighet og gjør det forutsigbart hva som forventes. Graderingstrapp og graderingsveiledning viser mer konkret hva som kreves til hvert belte.

Før gradering bør både graderingsdommer og kandidat forberede seg grundig. Les reglement og veiledning godt for å kjenne beltekravene. Det er også viktig med målrettet trening. Graderingsdommer kan gradere inntil to belter lavere enn hun/han selv har, men ikke høyere enn til brunt 2. En bør søke å unngå at utøvere blir bedømt av samme graderingsdommer til alle graderingene. Klubbene bør derfor bytte på graderingsdommere innad i klubben, men også hente inn dommere fra andre klubber eller Graderingskomiteen.

Graderingsbistand

Graderingskomiteen kan komme på klubbesøk for å holde treningssamlinger eller graderinger.

Gratis graderingssamling

Ny Graderingskomitéen kommer med ny informasjon.

Spørsmål?

Kontakt graderingskomitéen
på e-post:
graderingskomite@kickboxing.no

Gradering til sort belte

Ny Graderingskomite kommer med ny informasjon.

Bestille varer?

Ønsker du å bestille noen av våre varer nedenfor? Send en e-post til nkbf@kickboxing.no

 • Graderingsdiplomer (NOK 15,-)
 • Kampbok (Klubb: NOK 100,- / Privat NOK 150,-)
 • NKBF Pin (NOK 25,-)
 • NKBF T-Skjorte (NOK 100,-) Oppgi størrelse (XS,S,M)
 • Ferdighetsmerker (Bronse, Sølv, Gull) (NOK 10,-)
 • NKBF Headneck (NOK 50,-)