Para V1

NKBF kommer i 2024 til å starte opp Para og Inkluderende Kickboxing. Dette blir i tråd med retningslinjer fra WAKO. Vi kommer til å engasjere en prosjektleder som skal legge til rette for denne type trening nasjonalt og derav legge til rette for både demonstrasjon og konkurranse. Vi vil også undersøke muligheter for økonomisk støtte for utvikling og gjennomføring av dette. 

 

Her er noen dokumenter fra WAKO til inspirasjon som klubbene kan se gjennom.