Landslagets aktiviteter

Her vil du finne oversikt over landslagets aktiviteter inneværende sesong - 2021.

FOR SESONGEN 2021

All aktivitet er med forbehold i 2021 grunnet Covid-19 og ustabilitet i internasjonale aktiviteter!

Vi i landslagsledelsen har nå utarbeidet en liste over approberte stevner for de ulike grenene i 2021. Vi har valgt ikke å rangere disse. Bakgrunnen for dette er at det fortsatt er knyttet mye usikkerhet til hva som kommer til å bli arrangert som normalt i år. I tillegg kan det oppstå andre forhold som gjør at noen av konkurransene  blir vurdert som ikke tilrådelige å reise på  grunnet smittenivå etc..Vi vurderer imidlertid alle de aktuelle konkurransene på listen pr.idag som relevante for å kunne vurdere nivået til utøverne.

Alle utøvere med ambisjoner om å bli vurdert for uttak til mesterskap må levere dokumentet " S03-01 Målsettinger og årsplan". Dette skal benyttes både av ungdom/junior og senior. Det erstatter dokumentet som ble brukt mot ungdom/junior i fjor, samt de to dokumentene "S03-01 Målsettingsdokument" for utøver og "S03-02 Årsplan for utøver" som har vært benyttet tidligere år. 

Vi vil bruke informasjonen i dette dokumentet i vår videre dialog med utøver/klubb. Etter søknadsfristen vil jeg ha et teamsmøte med de trenerne som har utøvere som har søkt. I dette møtet vil vi gå gjennom forventningsavklaringer fra landslaget og klubbene opp mot utøverens satsning.

Frist for søknad om kvalifisering er satt til 1 februar. Søknad sendes til landslagstrener og til meg på landslagssjef@kickboxing.no

Med hilsen

Aun Andresen, Daimi Akin, Gianpaolo Calajo

Relevante dokumenter kan lastes ned her: Målsettning og årsplan for utøvere og Liste over approberte stevner 2021

GENERELT FOR LANDSLAG

Aktivitetsplanene for landslaget innen både fullkontakt og pointfighting er snart klare. Dog vil årets aktivitetsplan være tentativ og med alle mulige forbehold. I løpet av sesongen inviteres det til flere åpne samlinger som finnes i oversiktene.

I pointfighting er disse samlingene åpne for alle som ønsker å trene eller konkurrere i pointfighting uavhengig av nivå og erfaring.

I fullkontakt er de åpne samlingene i hovedsak åpne for utøvere med ambisjoner om å kvalifisere seg til årets mesterskap og eventuelt til landslag 2021

Ved åpne samlinger er utøvere utenfor landslaget selv ansvarlige for å ordne overnatting og transport.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med landslagssjef Aun Andresen eller landslagstrener Daimi Akin.