NULLTOLERANSE FOR SEKSUELL TRAKASSERING

NKBF ønsker å fremme nulltoleranse for seksuell trakassering. Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn og seksuell orientering ofg funksjonshemming i norsk idrett.

Se informasjon som Norges idrettsforbund har lagt ut her og gjør deg kjent med RETNINGSLINJENE som gjelder hele norsk idrett; https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/.

ALL INFORMASJON FRA NIF ANGÅENDE OVERGREP

Du finner all informasjon her. Her finner du råd og veiledere.

NULLTOLERANSE FOR DISKRIMINERING OG RASISME 

NKBF ønsker å fremme nulltoleranse for diskriminering og rasisme og på lik linje med resten av norsk idrett må vi ta ansvar. 

  • Idretten skal ALLTID reagere på rasisme, diskriminering og overgrep.
  • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme, diskriminering og overgrep. 
  • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. 
  • Alle henvendelser om rasisme, diskriminering og overgrep skal tas alvorlig.
  • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning.
  • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme, diskriminering ellerovergrep opplever trygghet for å kunne fortsette med sin idrettsdeltakelse.

VARSEL MAIL

Skulle være situasjoner som noen har opplevd i vårt miljø så har vi opprettet en mailadresse for dette formålet

varsling@kickboxing.no

Denne mailen blir håndtert av vår administrasjon samt en kvinnelig representant i styret. Alle henvendelser behandles konfidensielt.


NÅ HAR NORSK IDRETT LANSERT  #STOPP

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har vi laget en samleside for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-kampanjen, digitale trykk, gratis utlån av arenadressing og annet som kan bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt. #STOPP er en langsiktig kampanje som skal bidra til at alle former for diskriminering i norsk idrett opphører.

Se all informasjon HER.