NULLTOLERANSE FOR SEKSUELL TRAKASSERING

NKBF ønsker å fremme nulltoleranse for seksuell trakassering. Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenelig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn og seksuell orientering ofg funksjonshemming i norsk idrett.

Se informasjon som Norges idrettsforbund har lagt ut her og gjør deg kjent med RETNINGSLINJENE som gjelder hele norsk idrett; https://www.idrettsforbundet.no/tema/retningslinjer/seksuell-trakassering-og-overgrep/. Sett deg inn i retningslinjene, unngå risikosituasjoner og vær bevisst dine handlinger som leder, trener eller ansvarlig. 

ALL INFORMASJON FRA NIF ANGÅENDE OVERGREP

Du finner all informasjon her. Her finner du råd og veiledere.

NULLTOLERANSE FOR DISKRIMINERING OG RASISME 

NKBF ønsker å fremme nulltoleranse for diskriminering og rasisme og på lik linje med resten av norsk idrett må vi ta ansvar. 

  • Idretten skal ALLTID reagere på rasisme, diskriminering og overgrep.
  • Alle i idretten har et ansvar for å reagere når de ser, hører eller registrerer rasisme, diskriminering og overgrep. 
  • Det er konsekvensen av handlingen som avgjør om den er rasistisk eller diskriminerende. 
  • Alle henvendelser om rasisme, diskriminering og overgrep skal tas alvorlig.
  • Idretten skal ta vare på alle involverte, og legge til rette for at håndteringen av saken ikke fører til unødvendig påkjenning.
  • Idretten har et særlig ansvar for at den som har opplevd rasisme, diskriminering ellerovergrep opplever trygghet for å kunne fortsette med sin idrettsdeltakelse.

VARSEL MAIL

Skulle være situasjoner som noen har opplevd i vårt miljø så har vi opprettet en mailadresse for dette formålet

varsling@kickboxing.no

Denne mailen blir håndtert av vår administrasjon samt en kvinnelig representant i styret. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

MITT VARSEL

MittVarsel er en digital portal der personer kan melde fra om kritikkverdige forhold på en trygg måte. Portalen er en sikker løsning for å motta et varsel og for å kommunisere med personer involvert i saken underveis i håndteringen. Når et varsel er meldt inn, kan all informasjon knyttet til varselet og kommunikasjon med varsler lagres i løsningen. Det gjør at saksbehandler av et varsel ikke trenger å lagre noe lokalt, og at dokumenter og annen relevant informasjon lagres i tråd med GDPR-lovgivningen. Det er kun de som behandler saken og deres administrator, som har tilgang til informasjonen i MittVarsel. Informasjon finner du HER.


NÅ HAR NORSK IDRETT LANSERT  #STOPP

Norsk idrett står sammen når vi sier #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for diskriminering. For å tydeliggjøre vårt klare standpunkt har vi laget en samleside for alle organisasjonsledd i norsk idrett. Hensikten med siden er at idrettslag, idrettskretser, idrettsråd og særforbund enkelt skal finne viktig informasjon om #STOPP-kampanjen, digitale trykk, gratis utlån av arenadressing og annet som kan bidra til å synliggjøre norsk idretts standpunkt. #STOPP er en langsiktig kampanje som skal bidra til at alle former for diskriminering i norsk idrett opphører.

Se all informasjon HER.