Veiledere for klubber

Her finner du noen nyttige veiledere for klubber.

Norges idrettsforbund har laget to nye veiledere om henholdsvis "allianseidrettslag" og "midlertidig fratakelse av medlemskap i idrettslag":

Fotografering av barn/ungdom

Det finnes regler man må forholde seg til med tanke på fotografering av barn og ungdom.
Bruk gjerne vår mal for samtykkeerklæring.

NIF IT:

NIF IT har laget og drifter et system av applikasjoner som binder idretten sammen. Løsningene heter Min idrett, KlubbAdmin og SportsAdmin og flere løsninger er under utvikling.
Les mer om dette på NIFs hjemmesider