Profesjonell Kickboxing

Norges Kickboxingforbund sanksjonerer og kontrollerer profesjonell Kickboxing i Norge etter WAKOs internasjonale reglement.

Arrangementer - Prosesser - Søknader

All profesjonell Kickboxing i Norge sanksjoneres under NKBF og WAKO. All aktivitet i Norge og alle norske utøvere som skal gå proffkamper i Norge eller utenlands, må ha offisiell godkjenning av NKBF.

Robert Paulsbyen, profesjonell verdensmester i Kickboxing (Foto: Østlendingen)
Robert Paulsbyen, profesjonell verdensmester i Kickboxing (Foto: Østlendingen)

REGLEMENT FOR PROFFDELTAGELSE

§ 1. PROSEDYRE

Søknad sendes til NKBF administrasjon på gensek@kickboxing.no. Generalsekretær må da motta skjema samt begrunnelse. Generalsekretær foretar nødenvelige undersøkelser og videresender søknad til Styrets leder, som etter konslutasjon formelt godkjenner eller avslår.

§ 2. ARBEIDSOPPGAVER OG ANSVAR

Følge opp søknader om proffdeltagelse nasjonalt og internasjonalt
Følge opp tilbud om proffkamper og deltagelse på stevner internasjonalt
Følge opp søknader om arrangement av proffkamper og stevner nasjonalt

§ 3. GRUNNREGEL

De som stiller til proffkamp eller arrangerer proffkamper og stevner i Norge skal, etter å ha blitt kvalifisert og godkjent av NKBF, stille eller gjennomføre kampene/stevnet iht 'Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout’ i Norge. Se linker i siste avsnitt.

§ 4. KVALIFISERING

Alle kan stille søknad til deltagelse i proffkamp etter kvalifisering.

NKBF vil evaluere utøver for deltagelse, og kontrollere evt fortsatt karantene (knockout, RSCH) eller annen skade av betydning for kampaktiviteten.

For å kunne delta i proff fullkontaktkamper må utøveren inneha kvalifisering iht. oppsatte krav for kampdeltagelse, og vise fram gyldig kampbok med helseattest.

Aldersgrensen er 18 år og inntil dagen fylte 35 år i Norge, og minimum 18 år for deltagelse internasjonalt. Se kvalifiseringsskjema utøver.

§5. UTTAK

Alle kan rette søknad om deltagelse til å gå proffkamp iht. krav om kvalifisering. NKBF vil evaluere utøver for deltagelse.

Den som skal stille til tittelkamp skal være nr 1 i Norge, eller best kvalifisert i Norge for deltakelse og stiller iht. kriteriene satt for proff aktivitet.

Dommerkomite klarerer at utøveren har gyldig kamplisens (forsikring) og ikke karantene.

§ 6. STEVNE ARRANGERING

Alle kan arrangere proffkamper eller stevner i Norge.

Søknad må gå gjennom NKBF, som videre vil søke om WAKO godkjenning/appropriering.

Når WAKO godkjenning/appropriering er mottatt vil NKBF informere arrangør, NKBF styre og dommerkomiteen.

Alle arrangementer kamper / stevner i Norge skal følge WAKO-PRO kampreglementer, men med de nasjonale begrensninger som er angitt i lov og forskift om organisert kampaktivitet som tillater knockout’ i Norge. Dette innbefatter bl.a. begrensninger i antall minutter kamp pr. døgn, hviletid mellom kamper, lege/helsemessige bestemmelser med mer (se lov/forskift og NKBF FC reglement).

Det skal brukes godkjente WAKO dommere som skal overholde og overvåke pålagte proff- og kampreglementer. Disse dommerne skal tas ut / godkjennes av dommerkomiteen .

Nasjonale dommere skal tas ut og godkjennes av NKBF dommerkomite. Dommerkomiteen er også ansvarlig for at det blir gjennomført nødvendig dommerseminar og gjennomgang av kampreglement og nasjonale bestemmelser før stevnestart. Arrangør er ansvarlig for å kommunisere nasjonale begrensninger i god tid til internasjonale deltagere / deltagernasjoner.

All kommunikasjon må gå gjennom WAKO-PRO representanten i Norge. Pr idag er dette Daimi Akin.

§ 7. GODKJENTE FORBUND

De forbund som er godkjent for proffdeltagelse internasjonalt, samt for PRO EM/VM-titler er WAKO PRO, ISKA og IKF. Nasjonalt skal man kun gå WAKO PRO-titler.

§ 8. SANKSJONER

All deltagelse og kamp-/stevnearrangering innen proffaktivitet skal gå gjennom NKBF. Utøvere/trenere/arrangører som bryter reglementet blir anmeldt til NIFs Domsutvalg med krav om 2 års utestengelse. Dette gjelder også aktører som samarbeider med andre organisasjoner enn det som er godkjent av NKBF.


KNOCKOUTLOVEN & SIKKERHETSBESTEMMELSER

I linkene nedenfor kan man se loven og alle sikkerhetsbestemmelsene:

Lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout (knockoutloven) – Se her

Kampaktivitetslisten – Se her

Forskrift om sikkerhetsbestemmelser til lov om organisert kampaktivitet som tillater knockout – Se her

ANTI-DOPING

Det er viktig at utøvere er kjent med det gjeldende anti-doping reglementet og at det er utøvers ansvar å sette seg inn i dette. Det er viktig for en norsk arrangør å orientere inviterte internasjonale utøvere om at dopingreglementer følges da et arrangement på norsk jord følger de internasjonale bestemmelse.     

Dopinglisten finnes her. WADAs prohibited list finnes her.

Kvalifiseringsskjema

Alle utøvere som skal delta i Proffstevner i Norge eller internasjonalt, må sette seg inn i reglementet. Kvalifiseringsskjema sendes til NKBF administrasjon på gensek@kickboxing.no. 

Last ned Kvalifiseringsskjema

NKBF Administrasjon

Espen Lund
Generalsekretær

gensek@kickboxing.no
Tlf: 419 00 405