Kickboxing i Norge

Norges Kickboxingforbund skal forvalte, utvikle og tilrettelegge for kickboxing i Norge. Vi skal være med å påvirke internasjonalt. Vi skal fremme og representere vår idrett på en sunn og god måte.

Kickboxing i Norge

Norges Kickboxingforbund skal forvalte, utvikle og tilrettelegge for kickboxing i Norge. Vi skal være med å påvirke internasjonalt. Vi skal fremme og representere vår idrett på en sunn og god måte.

NKBF er den øverste forvalteren og den offisielle representanten for kickboksing i Norge. Som forbilder skal vi sørge for et positivt og solid omdømme.

VÅR VISJON

Visjonen skal fungere som noe hele organisasjonen kan sikte mot og navigere etter. Visjonen kan også
gjerne omtales og brukes som vår «ledestjerne», «fyrtårn» eller «slagord».

NKBFs visjon er:

«Tøff og fair idrett for alle»

Tanken med visjonen er å vise til kickboxingens egenart som idrett.

Kickboxing er en tøff og spennende idrett, preget av rettferdighet og respekt mellom alle medlemmer hvor mestring og idrettsglede står i fokus.

Egenarten i vår idrett er en styrke som vi ønsker å stå for innad og formidle utad.

Klarer NKBF å leve opp til innholdet i visjonen, vil dette være med å styrke vårt omdømme og gi idretten muligheten til vekst og utvikling på mange nye arenaer.

VÅRE VERDIER

Vi ønsker at våre verdier skal i gjenkjennes i både aktiviteten og organisasjonsarbeidet vårt. Våre verdier er:

Glede – Samhold - Respekt

Glede skal være drivkraften i aktiviteten vår. Mestringsglede på trening og i kamp, og gleden av
å utvikle gode klubber og miljøer skal kjennetegne kickboxingen.

Samhold skal være viktig. Klubbene skal inkludere alle som ønsker å bedrive vår idrett med åpne armer. Organisasjon vår skal stå sammen, også i motgangstider. Kickboxing skal være preget av samhold og gi den enkelte følelsen av å være del av en stor kickboxingfamilie.

Respekt er helt sentralt for vår idrett. Vi skal være tydelig på at gjensidig respekt ovenfor hverandre, uavhengig av bakgrunn, ferdighetsnivå eller posisjon er viktig.

Alle våre medlemmer skal få lov å ha forskjellige meninger, men også respektere flertallets avgjørelse, og følge opp dette på best mulig måte.

NKBF strategi

Medlem av