Sort Belte Gradering?

Drømmer du å ta Sort Belte?
Publisert: torsdag 02. mars 2023

Har du tenkt til å gradere til sortbelte?

 

Graderingskomiteen planlegger sortbeltegradering lørdag 3. juni. Graderingen gjennomføres sannsynligvis i Oslo men endelig sted vil bli fastsatt når vi har fått oversikt over hvem som ønsker å gradere seg. Kravene for å gradere til sortbelte er følgende:

Være medlem i NKBF
Ha gyldig helseattest  
Minimum 18 år på graderingstidspunkt
Minimum seks års erfaring som utøver av kickboxing. Annen kampsporterfaring blir vurdert
Minimum et halvt år siden Brunt III-gradering        
Trenerkurs (Trener 1) 
Enten dommerkurs eller erfaring som konkurranseutøver i minimum tre år 
Være eller ha vært trener i egen klubb, eller ha gjennomført minimum ett sportslig arrangement i egen klubb
Representere kickboxing på en god måte, etterleve og være lojal mot NIFs og NKBF
Verdigrunnlag – NB! Må opplyse om forhold som er relevant for denne vurderingen

Søknad om å få gradere til sortbelte sendes graderingskomite@kickboxing.no med kopi til svatned@online.no Søknaden må inneholde opplysninger om følgende:

- navn

- klubb

- informasjon om din kickboksinghistorie; hvor lenge har du drevet med kickboksing, konkurranser, kurs, engasjement i klubb, forbund, el.l. 

- helseinformasjon som er relevant for/må hensyntas under graderingen

- informasjon om siste gradering (tid, sted)

- opplysninger som kan være relevante for vurdering av deg som representant for kickboksing, ref siste kulepunkt i kravene for å gradere. 

 

Graderingskomiteen ser frem til å høre fra deg og da innen 15 mai.