NKBF søker arrangør av NC 2017 - 2018

Dommerkomiteen ønsker å invitere alle NKBF klubber til å fremme stevne-søknader for kommende sesong.
Publisert: tirsdag 11. april 2017

Nedenfor er tentative datoer for stevnene i 2017 og 2018 Dommerkomiteen vil søke å få minimum 4 uker mellom NC, NM og Scandinavian Open og vil koordinere datoer med søkerklubbene ift halltildelinger, andre stevner etc.)

STEVNE

STED

PRIMÆR DATO

ALT. DATO & MERKNADER

NC 3 17

LEDIG

11-12. nov 2017

Alt 4-5. nov 

NC 1 18

LEDIG

27-28. jan 2018

Alt 3-4. feb

NC 2 18

LEDIG

24-25. feb 2018

Alt. 10-11. mars

NC 3 18

SARPSBORG

10-11. nov 2018

Alt 3-4. nov 

Dommerkomiteen vil oppfordre alle klubber til å søke om ledige stevner. Komiteen vil legge vekt på følgende kriterier ift uttak av arrangørklubber:

  • Egnethet på søkerklubb, opplegg/rammer for stevnet og kvalitet på søknaden
    • Herunder hall, fly/transport, hotell, økonomi/kostnad, generell ramme/plan for stevnet
  • Tidligere erfaring ifm stevnegjennomføring
  • En viss spredning landsmessig ift tildeling innen sesongen, samt ift tidligere sesong

Dommerkomiteen ber klubbene søke gjennom klubbportalen slik at alle søknader blir registrert.

NB! Det åpnes for å tildele en arrangør en fast NC for inntil 3 år. Et slikt ønske må presiseres i søknaden.

Søknadsfristen er satt til 1. mai 2017.

Komiteen vil behandle søknadene og kontakte klubber for evt justeringer av tidspunkt ila november, samt vil senest beslutte tildeling av stevner som vil bli annonsert på Sommerleiren 2017.

Dommerkomitéen, NKBF