NKBF Æresgraderinger

Dette var Æresgraderingene i 2023 og hittil i 2024.
Publisert: søndag 18. februar 2024

Graderingskomiteen har siden forrige runde med æresgraderinger mottatt fire nominasjoner. Det er ulike begrunnelser for nominasjonene; noen har bidratt internasjonalt og med kompetanse som har vært viktig i utviklingsarbeidet som hele tiden pågår, noen har bidratt i forbundet og noen har bidratt i klubb. Felles for alle de fire nominerte er at tiden og energien de har brukt til kickboksing har kommet mange andre til gode. De har også være gode rollemodeller og forbilder, og gode representanter for idretten vår. Følgende fire nominerte ble tildelt æresgraderinger i 2023 og hittil i 2024:

 

Thomas Steenberg 6. mestergrad

Geir Firing Hansen 5. mestergrad

Andreas Lødrup 4. mestergrad

Thomas Heen 2. mestergrad

 

Gratulerer til alle sammen!

 

For graderingskomiteen

Stian Vatnedal