Uttak til mesterskap for ungdom og juniorer

Nytt dokument for kvalifisering til mesterskap for ungdom og juniorer.
Publisert: mandag 21. oktober 2019

 

Landslagsledelsen har sett behovet for å gjøre endringer på dokumentene som benyttes for kvalifisering til mesterskap for ungdom og junior. Vi ønsker enda større fokus på prosess, og vi ønsker et dokument som skal være enkelt å benytte for unge utøvere i utvikling. Det er laget en veileder til utfylling, og det er også lagt ved et eksempel på hvordan dette kan gjøres. Det er viktig å merke seg at fristen for innlevering i år blir 01.12. Neste år vil fristen være en måned etter mesterskap. Tanken er at vi skal ha fokus på hele perioden mellom mesterskap, og sikre at beslutningsgrunnlaget for uttak er godt og blir ferdig i god tid til en oppkjøring. 

 

Vi ønsker god dialog med klubbene som jobber med morgendagens utøvere, og håper at dette kan bidra til en enda bedre samarbeid. For øvrig viser jeg til ytterligere beskrivelser i dokumentet.

 

Hilsen

Aun Hunsager Andresen

Landslagssjef