Sakspapirer Forbundstinget + kjøreregler for møtet

Her er sakspapirer for NKBF Forbundsting 2020.<br />Les også alt om kjøreregler for gjennomføring av møtet.
Publisert: fredag 21. august 2020

Informasjon sendt 1 september 2020;

 

Til Styret, alle klubber og komiteer,

 

 

Kjøreregler for digitalt Forbundsting i NKBF

Reglene er herved sendt ut på forhånd Presidenten går gjennom dette på starten av møtet. Reglene er basert på anbefalinger fra NIF ift smidig gjennomføring.

 

Viktige prinsipper for gjennomføring av møtet;

 • Møtet vil vare i ca 2 timer timer og vi vil antagelig ikke ha pause.
 • Alle må mute (slå av mikrofonen) og kameraet om det ikke er gjort på forhånd.
 • De som tar ordet må huske å unmute seg (slå på mikrofonen).
 • Det er ønskelig om at alle som snakker aktiverer kamera.
 • Hvis du ønsker ordet så trykk på knappen med en hånd (da rekker du opp hånda).
 • For at de som vil skal komme til ordet har vi satt innlegg til maks 3 minutter og kommentarer til 1 minutt. 
 • Bruk chatten for evt korte kommentarer. 
 • Det blir ikke gitt anledning til kommentar på kommentar.
 • Rename profilen til fullt navn sånn at alle kan se hvem som deltar i møtet.

 

Godkjennelse, stemmeavgivning og valg;

 • For godkjennelse av beretninger, saker, regnskap og budsjett osv så vil Presidenten/ordstyrer be om at alle som er enig, forholder seg rolig. De som er uenig trykker på hånden som betyr at du «rekker man opp hånden».
 • Generalsekretær teller opp stemmer imot.
 • For valg, så praktiserer vi den samme ordningen. Rekk opp hånden. Dvs at de som er imot «rekker opp hånden» og de som er enige til innstillingen forholder seg rolig.
 • For hver stemmeavgivning, så skal president/ordstyrer gjenta praksisen rundt gjennomføring av stemmeavgivning/valg.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjon lagt ut 21 august 2020

 

Til Styret, klubber, komiteer,

 

Her ligger dokumentet klar til nedlastning. Dokumentene inneholder alle sakspapirer i stigende rekkefølge.

 

Feil påpekt i etterkant ifm Styrets Årsberetning for 2018: Det skal stå at Marlene Farstad Grøttem ble Verdensmester og ikke Europamester. Vi beklager dette.

 

Beskjed fra NKBF President;

Hei alle sammen.

 

Årstinget nærmer seg og tro meg, intet hadde vært bedre enn at vi hadde kunne møttes fysisk og hatt et normalt årsting. Slik er ikke verden dessverre. Lovverket til NIF  pålegger oss og ha årsting for å vedta de formelle tingene som årsrapporter, regnskap, budsjetter, valg  og ikke minst innkommende saker. Pga Covid-19 situasjonen må årstinget gjennomføres på Teams. Dette medføre noen begrensninger med tanke på de store diskusjonene. Jeg henstiller til at vi, som tidsplanen tilsier, stiller godt forberedt og at det ikke brukes mye tid på de sakene som tilhører fortiden. Og det er de fleste. Jeg henstiller også til at det kun er delegater( stemmeberettigede ) fra klubbene, samt de som etter loven har tale / forslagsrett ( komiteledere etc. )  som deltar. Ikke observatører. Dette for å gjøre Teamsmøte så ryddig som mulig. Håper på forståelse for dette.

 

Dere vil, i forkant av årstinget, få retningslinjer for hvordan Teamsmøte skal gjennomføres rent praktisk. Herunder valg-/ stemme prosedyre.

 

Velkommen alle sammen.

 

Bjørnar Sæther

 

Klikk på linken under for å delta i møte. Klubbene som mottar denne er ansvarlig for å distribuere denne mailen til den/de som skal delta på møte.

_______________________________________________________________________________

Bli med i Microsoft Teams-møte

+47 21 40 20 73   Norway, Oslo (nummer med avgift)

Konferanse-ID: 116 228 057#

Lokale numre | Tilbakestill PIN-kode | Lær mer om Teams | Møtealternativer

 

 

 

Med sportslig hilsen

Norges Kickboxingforbund

 

Espen Lund

Generalsekretær