Viktig ang terminfestede stevner

Se gjennom dette for alle som gjennomfører stevneaktiviteter
Publisert: fredag 23. februar 2024

Dommerkomiteen minner om at det etter terminfestede stevner skal leveres stevnerapportering, herunder resultatrapport, skaderapport og dommerrapport.

 

Stevnestøtte vil heretter ikke bli utbetalt før disse foreligger, og er lastet opp i portalen.

 

Vi ser at det mangler rapportering for flere avholdte stevner på termin- og aktivitetslisten i 2023.

Vi ber om at hoveddommer/stevneansvarlig sørger for at disse snarest mulig blir lastet opp i stevneportalen.

 

Dersom påmelding og fightliste med resultatrapport ikke er ført i Stevneportalen og ProScore systemet, holder det at dere laster opp ei word/excel fil av fightliste med resultater. Her markeres status for kampene, om det har vært trenings-/sparringskamper uten avgjørelse, ringkamper med avgjørelse eller ordinære FC/K1 kamper med avgjørelse og resultat, samt antall kamprunder pr match (dersom ikke 3 runder).

 

Skaderapport skal føres og lastes opp i Stevneportalen, samt sendes per mail (fil/foto) til forbundskontoret v/Gensek. Skaderapportskjema kan lastes ned på NKBF webside/Downloads og skal leveres selv om det ikke har forekommet skade, samt skal underskrives av lege/medisinsk ansvarlig – navn, mail og telefonnummer).

 

Videre så skal det også føres en dommerrapport med oversikt over alle dommere som deltok på stevnet. Dommeroversikten kan føres i Stevneportalen der hoveddommer/stevneansvarlig kan legge inn dommere, disponere dommere på tatami/ring og iht funksjon (HD/SA/KL/PD etc).

Dersom ikke hoveddommer/stevneansvarlig kan legge inn/disponere dommere i stevneportalen så kan det lastes opp en fil med dommeroversikt, inkl navn, klubb, funksjon.

 

Overnevnte rapportering er viktig for at Norges Kickboxingforbund skal kunne ha oversikt og kontroll på egen stevne- og kampaktivitet. NKBF Termin- og aktivitetsliste er offentlig og all aktivitet listet her må gjennomføres iht nasjonale krav, reglementer og bestemmelser, samt må kunne tåle «VG-testen».

 

Rapporteringen vil også danne grunnlaget for årlig innrapportering til Godkjenningsnemda. Nemda er ikke ikke bare ute etter skadestatistikk og frekvens, men også hvorvidt vi har kontroll og orden på virksomheten og følger våre egne regler og bestemmelser. Manglende rapporting og skadestatistikk eller at vi ikke følger våre egne reglementer og bestemmelser kan i verste fall føre til at vi mister godkjenningen vår for knockoutidrett.

 

Dommerkomiiteen

Jensen/Steenberg

230224