Videreføring av koronarestrisjoner fra 20 januar

Viktig informasjon om videreføring av restriksjoner.<br />
Publisert: tirsdag 19. januar 2021

Her er en liten oppsummering rundt konsekvensen for idretten ifm videreføring og noe ending av smitteverntiltak.

Alle klubber må følge disse reglene men da hensynta lokale tilpasninger. Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge. Det er noen lettelser for barn og unge. Alt er gjeldende fra 20. januar.

Avhengig av hva slags aktivitet dere har innenfor retningslinjene så husk sikker og trygg trening, desinfeksjon, ikke lån av utstyr og ikke for mange samlet innendørs.

 

Bredde;

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne.
  • B/U kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (Nytt)
  • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs.
  • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand –minst én meter

 

Topp;

  • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.
  • NKBF toppidrett betyr de utøvere i 2020 som sendte inn målsetningsplaner både for junior og senior. Disse klubbene er orientert og der er det også avtalt hvilke kontaktpartnere disse utøverne har.
  • Alt seriespill er omfattet uavhengig av om det er lagidrett eller individuell idrett og uavhengig av om det er en kontaktidrett. Enkeltarrangementer omfattes ikke

 

Arrangement (til orientering);

  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs,600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
  • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser. (Nytt)

 

Forsikringslisens;

Vi gjør oppmerksom på forsikringslisens og at NKBF viderefører redusert pris på denne.

 

 

Med vennlig hilsen

Norges Kickboxing Forbund

 

Espen Lund

Generalsekretær

Telefon; 419 00 405