Utstyrsordningen for 2019

Les alt om å søke om utstyrsmidler her. Søknadsfrist er 4 mars.
Publisert: fredag 07. februar 2020

Til alle klubber,

Som dere er kjent med er nå informasjon sendt ut til alle idrettslag ifm søknad om Utstyrsstøtte. Jeg sender derfor dette en gang til. Les gjennom vedlegg som heter E-post til gruppene for fremgangsmåte. For ordens skyld nevnes;

 

  • Dere må søke gjennom SportsAdmin som nevnt i brevet. Se nedenfor for samme informasjon.
  • Liste over godkjent utstyr er som nevnt vedlagt for Kickboxing.
  • Kjøpet må være utført og betalt innen 31.12.2019
  • Kvitteringer og fakturaer osv lastes nå opp i SportsAdmin i stedet for å sende dette til undertegnede
  • Frist for søknad er som nevnt i dokumentet 4 mars og undertegnede kan altså ikke påvirke denne fristen.
  • Vær tidlig ute og bli ferdig med søknaden

 

Norges Kickboxingforbund

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMASJON FRA NORGS IDRETTSFORBUND (informasjon også i vedlegg til denne saken)

 

Til alle idrettslag og særidrettsgrupper tilknyttet NIF 
 
 
Spillemidler til utstyr 2019 Det er nå klart for en ny søknadsrunde. Ordningen omfatter utstyr kjøpt i 2019. (Med fakturadato i 2019) 
 
Søknadsfristen er 4. mars 2020. 
 
Vi oppfordrer alle til å søke i god tid før søknadsfrist. 
 
Informasjon om hvilke utstyrstyper ordningen omfatter, retningslinjer for ordningen, nødvendig veiledning og kontaktpersoner finnes på NIFs hjemmeside, under overskriften klubbguiden og temasiden for støtteordninger.  
 
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/  
 
Veilederen finnes også på følgende link: https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb  
 
I fleridrettslagene søker hver gruppe for seg. Det vil si at fotballgruppen sender søknad via Fotballforbundet, mens skigruppen søker via Skiforbundet osv. Idrettsskolene søker via sin idrettskrets. 
Det søkes om utstyrsmidler i SportsAdmin (https://sportsadmin.nif.no) hvor søknadsskjema finnes under menypunkt «Organisasjon» og «Utstyrsmidler». 
En benytter samme brukernavn og passord som en ellers bruker i Min idrett.  
Har du aldri vært innlogget med din Min idrett bruker før, går du til siden https://minidrett.nif.no/ og klikker på «Ny bruker». Har du tidligere vært innlogget, men glemt ditt brukernavn eller passord, klikker du på «Glemt brukernavn/passord?»  
 
Denne e-posten er sendt til leder i klubb, leder i særidrettsgruppe og klubbens/særidrettsgruppens registrerte epostadresse.  
Personer med følgende funksjoner registrert i SportsAdmin har tilgang til søknadsskjemaet:  • Særidrettsgrupper: Leder, Daglig leder, Adm.leder og Org.ansvarlig KL/BL. • Idrettsskoler: Leder og Org.ansvarlig KL/BL 
 
Det er ikke mulig å sende inn søknaden to ganger! Sørg derfor for at søknaden er fullstendig før den sendes. Husk at søknaden sendes på vegne av hele særidrettsgruppen/idrettskolen med alle underliggende grener. 
 
Kopi av fakturaer som ligger til grunn for søknaden skal lastes opp og legges ved søknaden. Dette er nytt i år.  
 
Idrettsskolene retter sine spørsmål til kontaktpersonen i den lokale idrettskrets, mens alle andre retter spørsmål om utstyrstyper og retningslinjer til kontaktpersonen i det aktuelle særforbundet. 
 
Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no 
 
Åpningstider for Idrettens Support er hverdager 0800-2000. 
 
Erfaringsmessig søker mange siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med søknaden. Lykke til.