Utdanning i NKBF

Her er praktiske informasjon angående trenerkurs i NKBF. Les og engasjer klubben.
Publisert: onsdag 09. oktober 2019

NY INFORMASJON FRA HØSTEN 2020

I løpet av høsten gjennomføres flere utdanningstiltak med lokale tilpasninger. Det innebærer bl.a. samlinger med begrenset antall plasser. Ut over dette finnes mange gode kompetansehevende muligheter, bl.a. e-læring nedenfor

 

Hjelpetrenerkurs kjøres lokalt i klubb. Trener 1-utdanning gjennomføres i regionene mens Trener 2-utdanning gjennomføres i Oslo for å dra nytte av forelesere fra NIH og OLT. 

 

Se vedl. for mer info om utdanning i NKBF

 

Planlagt utdanning høst:

 • Hjelpetrenerkurs i klubber som melder inn behov (foreløpig Tjeldsund, Fighter og Stavern)
 • Trener 1 Oslo: 16.-18. okt. og 27.-29.11. nov.
 • Trener 1 i Tromsø: Datoer kommer så snart avtale mellom involverte er klar

 

Se påmelding til Trener 1 på terminlista


«Fast track» er mulig på Trener 1 for trenere med lang fartstid. Dvs. deltakelse på utvalgte deler kan være nok for å få godkjent Trener 1.

 

Til dem som har tatt Trener 1 «for lenge siden»: Det har senere år vært flere endringer. Bl.a. e-læringsmoduler https://ekurs.nif.no/course/index.php?categoryid=2 som alle kan ta og nytt fagstoff http://akilles.no/bok/den-coachende-treneren «Den coachende treneren» anbefales! Boka er skrevet av dyktige fagpersoner, den er tynn og lettlest;)

Er det behov for flere kurs? Er det ønske om at Trener 2 settes opp? Trenger din klubb Hjelpetrenerkurs eller Trener 1 i regionen? 

 

Ta gjerne kontakt ved alle former for spørsmål eller innspill!

mvh

Stein Eriksen

 

HVORFOR TRENER KURS?

Trener 1-utdanningen har oppdatert teori i praksis på samlinger og i egen klubb med oppfølging. Målet er å anvende ny kunnskap i praksis fremfor teori i «klasserommet».

Trener 2-utdanningen har dagsaktuell teori i praksis på samlinger og i egen klubb med oppfølging.  Det blir høyt kvalifiserte lærerkrefter som sikrer god kvalitet på gjennomføring. Målet er å anvende ny kunnskap i praksis fremfor teori i «klasserommet».

Utdanningen bygger på refleksjon over egen praksis, erfaringsutveksling, teoretisk kunnskap og beste praksiserfaringer i arbeid med unge utøvere. Målet er å utnytte kompetanse på tvers av klubber og få impulser fra andre fagmiljøer (Olympiatoppen/Norges Idrettshøgskole).

 

Delingskultur

Deltakelse og erfaringsutveksling deltakerne imellom vil åpne opp for tanker og refleksjoner. OLT og andre sterke fagmiljøer har en god delingskultur som vi også etterstreber. Det kan bidra til utvikling med høyere kvalitet enn at trenere skal utvikle seg på egenhånd. Blindsonen er større når en står alene fremfor å være del av et utviklingsorientert kollektivt miljø.

 

Ta klubben et steg videre

Det oppfordres spesielt til at trenere med lang fartstid deltar. Kombinasjonen av ny kunnskap, høy realkompetanse og god samhandling kan gi klubbene godt løft. I de senere år har det kommet mye god idrettslitteratur og impulser fra sterke fagmiljøer alle kan ha nytte av å få med seg.

 

Hvorfor delta?

 • Kompetanseheving
 • Få nye impulser
 • Relasjonsbygging med andre trenere
 • Flott arena for erfaringsutveksling, samhandling og felles utvikling
 • Få nye øvelser til din personlige øvingsbank
 • Forbedrer muligheten til å skape gode økter
 • Hindre frafall i klubben - motivere utøvere til å fortsette
 • Økt forståelse ved at du lærer å se det andre ikke ser, observere nye sammenhenger og forstå hvorfor ting skjer
 • Du får oppdatert din CV i databasen til Norges idrettsforbund (minidrett.no)

 

Hvorfor prioritere utdanning?

 • Idretten utvikles hele tiden. Det har skjedd mye innen mange fagfelt og andre idrettsmiljøer. Nye impulser er viktig for å henge med
 • Treneren er viktig for utvikling av klubben
 • Forskjellig bakgrunn/kompetanse på trenerne
 • Manglende trenerkompetanse gir ulikt nivå på partier i den enkelte klubb og på tvers av klubbene
 • Etablere et trenerkollegium
 • Ta lærdom av andres erfaringer for best mulig personlig utvikling
 • Gir en felles grunnmur på tvers av klubber for videre utvikling.

 

Innhold

 • Selvvalgt gjennom innmeldte ønsker (Trener 2)
 • Coaching og veiledning
 • Idrettspsykologi
 • Kosthold (Trener 2)
 • Talentutvikling
 • Treningsstyring
 • Personlig utvikling ved hjelp av Kjernekvadranter (Trener 2)
 • Innsikt i andre sterke miljøer

 

På samme måte som sertifiserte barnetrenere vil fremheves på forbundets hjemmeside, er målet at alle med fullført og bestått Trener 2-utdanning vil legges ut på kickboxing.no. Det vil der være et rullerende banner med oversikt over hvilke klubber og klubbavdelinger som har sertifiserte trenere.