Ungdomsløftet igang

Første samlingshelg for trenerteamet i ungdomsløftet er gjennomført.
Publisert: mandag 14. juni 2021

Sparebankstiftelsen DNB viser Norges Kickboxing Forbund stor tillit og bidrar til prosjekt Ungdomsløftet. Prosjektet vil gå over to år og har som mål å skape mer ungdomsaktivitet, med økt kvalitet samtidig som den er gratis. Vi håper dette vil skape en fellesarena på tvers av klubbene og gi vekst i aldersgruppen 13-19 år.   

   

Første samlingshelg for trenerteamet i ungdomsløftet er gjennomført. Det hele startet med å kartlegge forutsetninger og lage spilleregler, samt hvordan bringe med oss verdiene glede, samhold og respekt inn i arbeidet. Under samlingen ble det mengder av gruppearbeid, utveksling av erfaringer og ideer. Anette Sexe bidro med flotte sekvenser rundt ernæring og måltidet som fellesarena. Det sørget for at deltagere fikk gode mellommåltider i de tettpakkede dagene samlingen varte. Per A. Ringsby, leder i vårt forrige prosjekt Barneløftet, bidro også på hele samlingen med sin kompetanse.  

   

Prosjektansvarlige Nina Røberg og Stein M. Eriksen er glade for den store interessen rundt prosjektet og at mange søkte om å bli med i trenerteamet. Når aktiviteter vil bli avholdt i regionene så er det åpent for alle medlemsklubber, noe som vil bidra til større bekjentskapskrets og å skape samhold på tvers av klubbene.   

   

Nina Røberg er aktivitetsansvarlig/koordinator og vil være bindeleddet mellom klubber som ønsker samlinger og trenerteamet. Instruktører i trenerteamet er:   

Anette Sexe   

Kian Golpira   

Kristin Vollstad   

Daniel Fossan   

Morten Spissøy   

Mette Solli   

Nickolaj Christensen   

Charlotte Berg Andersen   

Angel Ruiz   

Marius Sønderaal   

Malin Vollstad   

Madelen Søfteland   

Manuel Nordio   

Eirik Mortensen  

   

   

Stein M. Eriksen er ansvarlig for samlingene til trenerteamet, der våre verdier, teambuilding og faglig påfyll står sentralt. Svært kompetente eksterne forelesere hentes inn og denne gang var temaene under sentrale.    

   

 

Vekst-modning-utvikling og trening   

Hege Wilson Landgraff har doktorgrad og er forsker ved Norges Idrettshøgskole (NIH), hun foreleste om vekst/modning/utvikling og trening. Tematikk som mestring og idrettsglede, kronologisk alder opp mot biologisk alder og vekst & modning var noen av temaene som ble grundig belyst.   

  

Hos ungdom kan det være store forskjeller i biologisk alder som medfører at de tidlig modne oftere anses som «et talent». Det er flere eksempler på verdensstjerner som var sent utviklet og ikke ble ansett som et «talent» i ung alder.  

  

Målet må være å skape et miljø som vil få med flest mulig, til å holde på lengst mulig. For å bli god må du trene på det du ønsker å bli god i. Men det betyr ikke at du må velge bort andre idretter. For å bli god må du trene variert. Men det betyr ikke at du må drive med mange forskjellige idretter. For å bli god må du trene fordi det det er gøy. Men det betyr ikke at du ikke er seriøs.  

 

 

Ungdomsidrett   

Bård E. Solstad, forsker fra Universitetet i Agder/Norges Idrettshøgskole på barne- og ungdomsidrett tok for seg trenerrollen, trenerutdanning, motivasjon og psykososiale konsekvenser i idrettsdeltakelse. Bård har doktorgrad med spesialisering i idrettspsykologi.   

   

Det ble interessante betraktninger rundt ungdom og den psykososiale fasen de er i og rammevilkårene de er under. Det skjer mye positivt i barneidretten og i toppidretten. Hvorfor er det så dystre frafallstall på vegne av aldersgruppen 13-19 år. Hva kan vi gjøre for å hindre frafallet? Trener-utøver relasjonen er en gjensidig relasjon som bør sees nærmere på i vårt miljø.   

  

Hva er motivasjonen til en ungdom for å trene hos deg? Er det en gruppeprosess eller en individprosess? Delt oppfatning av virkelighet? Viktig å kommunisere opp mot det å gjøre seg forstått. 3 x T (Trygghet – Tillit – Trivsel) bygger på hverandre.   

   

­–Jeg kan ikke få presisert nok, at trenere må fokusere på relasjonskvaliteten i trener-utøver relasjonen, sier foredragsholder Bård E Solstad.   

   

  

En verdensmester sitt synspunkt   

– «Talent» er et begrep som bør brukes mindre, det blir fort forvekslet med tidlig modne utøvere, de som lykkes som unge. Hva er talent? Vi vet ikke om en 15-åring vil bli best som 20-åring, vi må være tålmodige og tenke langsiktig for å gi alle tid til å utvikle seg i sitt tempo.  


- Første samling har gjort meg mer bevisst og forståelsesfull for kompleksiteten rundt ungdommers utvikling og modning. Kickboksing er min lidenskap. - Å få oppleve det sterke samholdet med felles ønske om å gjøre en forskjell, samt den flotte fellesarenaen dette prosjektet gir gjør meg takknemlig. Jeg er stolt av å være en del at ungdomsløftet, sier Verdensmester Mette Solli Ullevålseter.  

   

 

Flere medlemmer 

–Vi håper at summen av aktiviteter i Ungdomsløftet vil bidra til flere medlemmer i klubbene og aktive deltagere på treningssamlinger og stevner, sier prosjektansvarlige Nina Røberg og  Stein M. Eriksen.