Ungdomsløftet

Viktig introduksjon til NKBF Ungdomsløft
Publisert: onsdag 12. august 2020

 

UNGDOMSLØFTET I NKBF

 

HVA

NKBF planlegger å gjennomføre prosjektet Ungdomsløftet i 2021-22. Prosjektet innebærer en forsterket satsing på gratis treningssamlinger, trenerutdanning og workshops for å løfte deltakelsen av ungdommer i kickboxing. Satsingen er muliggjort gjennom prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB og post 3-midler fra NIF.

 

HVEM

Målgruppen er ungdom i alderen fra 13 til 19 år med deres trenere og ledere. Instruktørene vil være personer som har gjennomført et eget utdanningsløp for ungdomsinstruktører i NKBF.

Prosjektteamet: Gjermund Nesland (prosjektleder), Nina Røberg (aktivitetskoordinator) og Stein Eriksen (utdanningsansvarlig).

 

HVOR

Ungdomssamlinger planlegges gjennomført i alle regioner i hele landet.

 

NÅR

Det gjennomføres et forprosjekt i 2020 hvor medlemmer i NKBF inviteres til å komme med innspill og bidrag til prosjektet via åpne workshops. Utdanning av instruktører og gjennomføring av treningssamlinger (hovedprosjekt) gjennomføres i 2021 og 2022.

 

HVORFOR

Ungdomsløftet er et breddetiltak med mål om å ha flest ungdommer med lengst mulig. Dette oppnås gjennom å:

beholde ungdommer i klubbene i NKBF (hindre frafall) rekruttere nye ungdommer til klubbene i NKBF

 

VERDIER

Våre verdier Glede, Samhold og Respekt vil legges til grunn for Ungdomsløftet og prege gjennomføringen av prosjektet.

 

LANGSIKTIGHET

For å sikre kontinuitet og langsiktighet også etter prosjektslutt etableres det et eget instruktørteam med utdannede ungdomstrenere i NKBF og utviklingsplaner som kan benyttes i klubbene.

 

 

KONTAKTINFORMASJON

Gjermund Nesland

Prosjektleder

41 10 48 19

gjermund@nesland.info

 

Espen Lund

Generalsekretær NKBF

41 90 04 05

gensek@kickboxing.no