Terminliste 2018 + Grunnlag for kvalifisering

Aktivitetsplaner, approberte stevner og informasjon om grunnlag for kvalifisering er klart.
Publisert: torsdag 04. januar 2018

AKTIVITETSPLANER:

Aktivitetsplan fullkontakt/pointfighting, approberte stevner og approberte stevner er klart. Se dokumentene Aktivitetsplan Full kontakt, Aktivitetsplan Pointfighting og Approberte Stevner.

 

GRUNNLAG FOR KVALIFISERING TIL SENIOR EM OG JUNIOR VM:

Hver høst drar norske utøvere til internasjonale mesterskap i kickboxing. I WAKO arrangeres EM og VM annen hvert år. I 2018 er det EM for seniorer og VM for ungdom og juniorer. Både utøvere på landslaget og utøvere utenfor landslaget kan kvalifisere seg til disse mesterskapene.

Grunnlaget for å kvalifisere seg skjer gjennom deltakelse og gode prestasjoner på treningssamlinger og på approberte stevner. «Approberte stevner» vil si turneringer som landslagsledelsen har valgt ut til å være kvalifiseringsturneringer til mesterskapene. Dette er normalt turneringer med bra deltakelse og med et godt internasjonalt nivå blant deltakerne.

 

Årets internasjonale mesterskap innen kickboxing er følgende:

 • WAKO Cadet/Junior European Championships (alle disipliner)
  Jesolo Lido ( VE), Italia. 15 - 23 september 2018.
   
 • WAKO Senior World Championships (K-1, low-kick og kicklight)
  Bratislava, Slovakia. 13 - 21 Oktober 2018.
   
 • WAKO Senior World Championships (pointfighting, fullkontakt, lettkontakt og musical forms)
  Maribor, Slovenia. 17 - 25 november 2018.

 

Utøvere og klubber som ønsker å kvalifisere seg til ett av årets mesterskap utenfor landslaget må gjøre følgende:

 1. Levere inn den nye og reviderte utgaven av målsetningsdokument og årsplan 2018 til landslagsledelsen. For 2018 skal disse leveres inn innen 5. februar til: sportskoordinator@kickboxing.no
   
 2. Delta på minimum fire approberte stevner i løpet av sesongen innenfor respektiv disiplin. Landslagsledelsen anbefaler likevel at utøveren deltar på alle de approberte stevnene innen sin disiplin.
   
 3. Delta på alle åpne landslagssamlinger (for seniorer) eller åpne talentsamlinger (for ungdom og juniorer).
   
 4. Delta på de lukkede landslagssamlingene (for seniorer) eller lukkede talentsamlingene (for ungdom og juniorer) som man får invitasjon til.
   
 5. Senest en uke etter hvert approbert stevne sendes det fra klubbtrener en kort rapport til landslagsledelsen som beskriver utøverens kamper og resultater i stevnet. Denne sendes til sportskoordinator@kickboxing.no.
   
 6. Senest to uker etter siste gjennomførte approberte stevne innen respektiv disiplin sender klubbtrener en rapport til landslagsledelsen som oppsummerer den enkeltes utøvers sesong, både når det gjelder trening i klubb, aktiviteter i form av samlinger og stevner og tilhørende prestasjoner. Denne sendes til sportskoordinator@kickboxing.no.

 

Landslagsledelsen anbefaler også klubbtrenerne å ha en tett dialog med landslagsledelsen gjennom sesongen i tillegg til de obligatoriske rapportene, slik at utøverne kan få best mulig oppfølging og utvikling.

Oversikt over approberte stevner og aktivitetsplanen for pointfighting og fullkontakt finnes på landslagets nettside og på terminlisten på kickboxing.no. Uttak til mesterskap skjer normalt rundt to-tre måneder før mesterskapet dersom forutsetningene ligger til rette for det.

Ved eventuelle spørsmål kan man kontakte landslagledelsen ved Daimi Akin, Gianpaolo Calajo eller Felipe Valdes.

 

På vegne av landslagsledelsen

 

Felipe Valdes Carter