Starten på noe nytt

Dagen da vi klarte å samle personer med et framtidig ønske om å se forbundet i vekst, var kommet. Vi vil være det selvfølgelige valget når foreldre skal sende barna sine til idretten.
Publisert: onsdag 31. januar 2018

Dagen da vi klarte å samle personer med et framtidig ønske om å se forbundet i vekst, var kommet. Vi vil være det selvfølgelige valget når foreldre skal sende barna sine til idretten. Vi har en jobb å gjøre!

Barneløftet fikk sin eventyrlige start i Risør den 20. Januar. Barneløftet (6-12 år) er prosjektet som skal utvikles i de to neste årene og skal resultere i en bærekraftig drift for framtiden. ­

–Etter oppstarten er det all grunn til å være optimist. At fagpersoner fra forskning, utdanningsinstitusjoner og Norges Idrettsforbund ønsker å samle seg om prosjektet og at de er nysgjerrige på oss og idretten vi brenner for, gjør meg stolt sier prosjektleder Per A Ringsby.

 

Forventninger og ambisjoner

President Bjørnar Sæther stod for den offisielle åpningen av samlingen som hadde deltagere fra klubbene, Nordreisa, Fana, Stavern, Risør, Fighter, Bergen, Tromsø, Verdal, Tjeldsund, Hamar, Horten og Vestby. Forventningene til samlingen ble oppsummert slik;

-Utvikling, kompetanse, utveksling

-Hvordan lage planer og sette gode mål

-Bli bedre kjent med det som skjer på grasrota i klubbene

-Tetter samarbeid mellom klubber og opp mot forbund

-Treningstips, leker til barnepartiene, idébank og praksis

-Kunnskap om hvordan de gjør det i land som har stor suksess med barn

 

Norges Idrettsforbund

Kari Bratteland var NIF sin representant, hun kom for å redegjøre for rammeverket vi skal forholde oss til i Barneløftet. Begeistringen i NIF er stor over at vi setter fokus på de yngste og gjør oppmerksom på at barneidretten er et mål i seg selv og ikke skal være rekruttering til toppidrett.

Vi ønsker absolutt at det skal være konkurranse, men det skal helst være i klubben, uten reising. Alle skal behandles likt, ha like rettigheter, unngå press rundt resultatlister og samtlige skal få lik premie.

–La barn være barn, gi dem mestringsfølelse og mestringsklima, avslutter Kari Bratteland.

 

NIF anbefaler klubbene å ta eget kurs for Barnetrenere. Dette kjøres som helgekurs i kretsene.

 

Spisskompetanse

Bård Erlend Solstad gledet seg til å jobbe med oss, han har både mastergrad og doktorgrad fra Norges idrettshøgskole med spesialisering i idrettspsykologi. Fokusområder: Barne- og ungdomsidrett, trenerrollen, trene­rutdanning, motivasjon og psykososiale kon­sekvenser av idrettsdeltakelse.

Solstad var invitert til å synliggjøre deler av sin forskning rundt trenerrollen, motivasjon og frafall hos unge i idretten. Han tok for seg viktige elementer og kom med meget gode eksempler. Selv er han trener for en rekke aldersbestemte grupper og var veldig bestemt på at når du først involverer deg så bør du følge kullene videre.

–Jeg starter selv alle øktene med å sikre meg at alle blir sett og at de følges opp på områder jeg vet de har interesse for forteller Solstad. Medbestemmelse kan også sørge for stor motivasjon ved opplevelsen av ”vil gjøre” fremfor “må gjøre”. Det er barn vi har med å gjøre og det er viktig å møte dem på deres premisser! Føler barna mestring, har det gøy og er med venner, så er basisen for et langt liv i idretten på plass.

Selv så er Solstad sitt mantra – Glede i sjela!

 

Kompetanseheving

Utdanningsansvarlig i Norges Kickboxingforbund, Stein M. Eriksen loset forsamlingen igjennom intensjoner rundt utdanningstilbud, og tok tak i punkter rundt forventningene deltagerne hadde og spilte på foregående foredragsholdere. Det hele ble gjort på proff måte og med faglig forankring. Det å lage små avbrekk med øvelser som har relevans, gjør at en får med seg tips tilbake til klubben som en kan praktisere. Eriksen lager en utrolig flott flyt og skaper god stemning – da går tiden fort!

 

Meningsutveksling i gruppa gir en rekke punkter som vi vil jobbe mer med å bygge på i samlinger som kommer. Noen hovedpunkter er:

Opprettelse av Kretser rundt barneaktivitet

Coaching av klubbtrenere

Forankring i klubb

Barnetrenerutdannelse + Ungtrener

Serifisering av trenere

Barnegradering

Felles markedsføring og materiell

Digital plattform

Øvingsbank

Se til de beste (Aikya)

 

Verdens kuleste dag 2018

Sparebankstiftelsen DNB syns at barn og unge skal få lov til å oppleve morsomme ting uten at det skal koste masse penger. Derfor arrangerer de en gigastor og gratis aktivitetsdag på Akershus festning i Oslo 1. September. Hit kommer drøssevis med organisasjoner som alle er der for at BARN skal få prøve forskjellige fritidsaktiviteter. Her skal Barneløftet være med!

 

Vi ser fram til neste samling som blir i Oslo 8. April.