Oppdatert informasjon - Krav og grunnlag for kvalifisering

Viktig informasjon for de som ønsker å satse internasjonalt og prøve å kvalifisere seg til mesterskap 2019.<br />Oppdatert ift approberte stevner i Lettkontakt.
Publisert: fredag 01. februar 2019

Landslaget informerer:

De internasjonale mesterskapene i kickboxing arrangeres på høsten hvert år . I WAKO arrangeres EM og VM annen hvert år. I 2019 er det VM for seniorer og EM for ungdom og juniorer. Både utøvere på landslaget og utøvere utenfor landslaget kan kvalifisere seg til disse mesterskapene.

Grunnlaget for å kvalifisere seg skjer gjennom deltakelse og gode prestasjoner på treningssamlinger og på approberte stevner. «Approberte stevner» vil si turneringer som landslagsledelsen har valgt ut til å være kvalifiseringsturneringer til mesterskapene. Dette er normalt turneringer med bra deltakelse og med et godt internasjonalt nivå blant deltakerne.

 

Årets internasjonale mesterskap innen kickboxing er følgende:

 • WAKO Cadet/Junior European Championships (alle disipliner)
  Gyor, Ungarn. 23 August - 01 september 2019.
   
 • WAKO Senior World Championships (K-1, low-kick og lettkontakt)
  Sarajevo, Bosnia Herzegovina. 19 - 27 oktober 2019.
   
 • WAKO Senior World Championships (pointfighting, fullkontakt, kicklight og musical forms)
  Antalya, Tyrkia. 23 november - 01 desember 2019

 

Utøvere og klubber som ønsker å kvalifisere seg til ett av årets mesterskap utenfor landslaget må gjøre følgende:

 1. Levere inn målsetningsdokument og årsplan 2019 til landslagsledelsen. For 2019 skal disse leveres inn innen 25. februar til: sportskoordinator@kickboxing.no.  For junior og ungdomsutøvere er det godkjent at de kun sender inn årsplaner og målsetningdokumenter for inneværende sesong. Det er også viktig at det blir avklart med landslagsledelsen om hvem de skal søke for. 
 2. Delta på minimum fire approberte stevner i løpet av sesongen innenfor respektiv disiplin. Landslagsledelsen anbefaler likevel at utøveren deltar på alle de approberte stevnene innen sin disiplin.
 3. Delta på minimum 1 eller 2 åpne landslagssamlinger (for seniorer) eller åpne talentsamlinger (for ungdom og juniorer). For grenene kicklight og K1 er det viktig at de informerer i god tid hvilke aktuelle utøvere som skal komme slik at det kan tilrettelegges for dem med sparring muligheter. På terminlisten vil oppdateres med treningstider senest 2 uker før samlingen. 
 4. Delta på de lukkede landslagssamlingene (for seniorer) eller lukkede talentsamlingene (for ungdom og juniorer) som man får invitasjon til.
 5. Senest en uke etter hvert approbert stevne sendes det fra klubbtrener en kort rapport til landslagsledelsen som beskriver utøverens kamper og resultater i stevnet. Denne sendes til sportskoordinator@kickboxing.no
 6. Senest to uker etter siste gjennomførte approberte stevne innen respektiv disiplin sender klubbtrener en rapport til landslagsledelsen som oppsummerer den enkeltes utøvers sesong, både når det gjelder trening i klubb, aktiviteter i form av samlinger og stevner og tilhørende prestasjoner. Denne sendes til sportskoordinator@kickboxing.no.

 

Landslagsledelsen anbefaler også klubbtrenerne å ha en tett dialog med landslagsledelsen gjennom sesongen i tillegg til de obligatoriske rapportene, slik at utøverne kan få best mulig oppfølging og utvikling.

Alle nasjonale pointfighting landslagssamlingene vil være åpne for utøvere med kamperfaring. Alle utenlandssamlingene vil være lukket for senior landslaget og ungdom/junior utøverne fra fjorårets mesterskap. Disse utenlandssamlingene vil koordineres av landslaget.

På terminlisten står det også hvilke landslagssamlinger i fullkontakt som er åpne eller lukket. Landslagsledelsen vil også minne på om åpne  kommende samlinger i god tid før samlingen. 

Oversikt over approberte stevner og aktivitetsplanen for pointfighting og fullkontakt finnes på landslagets nettside og på terminlisten på kickboxing.no. Uttak til mesterskap skjer normalt rundt to-tre måneder før mesterskapet dersom forutsetningene ligger til rette for det. Dokumenter ligger også vedlagt denne saken.

 

Ny informasjon Lettkontakt;

Landslagsledelsen har besluttet å legge til WORLD CUP YOKOSO DUTCH OPEN som approbert stevne nummer 5, i grenen lettkontakt senior. Balkan Open vil også være et approbert stevne nr. 5 i lettkontakt senior. 

Det vil da være mulig for utøvere som ønsker å kvalifisere seg til VM i både lettkontakt og kicklight å delta på begge grener under Balkan Open.

Begge stevnene går samme datoen den 23 - 24 mars 2019.

 

Ved eventuelle spørsmål kan man kontakte landslagledelsen ved Daimi Akin, Gianpaolo Calajo eller Felipe Valdes.

 

På vegne av landslagsledelsen