Oppdatering - Tilnærmet normal trening for barn og unge

Endelig kan vi sette igang tilnærmet normal trening for barn og unge. Les gjennom koronareglene.<br />Se oppdatering gjeldende fra 15 juni.
Publisert: mandag 15. juni 2020

Oppdaterte fellesidrettslige anbefalinger 15. juni 2020

Til alle særforbund og idrettskretser

 

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet en veileder med råd om forsvarlig smittevern ved covid-19 for idrettslag og foreninger. Veilederen gjelder for NIF, særforbund, idrettslag, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett. Denne veilederen erstatter nå NIF sine fellesidrettslige anbefalinger.

 

Oppdatert versjon av fellesidrettslige anbefalinger finner dere her: (samme lenke som tidligere) https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

 

Mvh NIF Kommunikasjon

 

 

 

KORONA RETNINGSLINJER PR. 1. JUNI 2020:

På regjeringens pressekonferanse 28/5 la kulturministeren fram ny revidert veileder for smittevern i idretten. Fra 1. juni åpnes det for trening i barne- og ungdomsidretten. Dette med at barn og unge opp til og med 19 år kan trene innendørs og utendørs med mindre avstand enn 1 meter i reduserte gruppestørrelser. For idretter som boksing med tett «en-til-en» kontakt mellom utøverne, kan klubbene gjenoppta treninger for barn og unge så lenge antall «nær-kontakt» treningspartnere begrenses til maksimalt 6 faste partnere (det er mulig dette antallet endres etter sentrale anbefalinger).

 

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • Maksimalt 20 personer på trening
 • De t.o.m. 19 år: disse kan gå sammen i grupper på inntil 6 stykker, hvor man kan drive ordinær boksetrening. Det vil si oppgaver og sparring med hverandre innenfor gruppen på 6 personer. Disse kan også dele på å slå på sekk, både sammen og etter hverandre.
 • For de f.o.m. 20 år: må det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand. Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt for de f.o.m 20 år (f.eks. sparring, oppgaver på puter etc.)
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne kan dele annet utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. boksesekk, speedball, tau, medisinball, ribbevegg eller treningsmanualer). For de f.o.m 20 år: Dette forutsetter vasking/desinfisering av utstyret imellom deltagerne.
 • Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm, hansker, puter mv.) bør imidlertid begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten kan man desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, egne klær og eget idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

 

Hvordan bytte gruppe: Man kan ha «opptil» 6 personer i den samme gruppene i for eksempel en uke av gangen, før man bytter personene i gruppene slik at man får litt utskifting og forandring for deltakerne. Endring av grupper kan kun gjennomføres etter et opphold i aktiviteten på minst to dager (for eksempel etter en helg).

 

Viktig råd: Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter per barn dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper (hvis barnet deltar i forskjellige idretter). Antall ledsagere bør begrenses til kun det nødvendige.

——————————————-

 

Unntaket fra anbefalingen om 1-meters avstand gjelder kun for trening og idrettsaktiviteter i egen klubb. Idrettsarrangementer reguleres av covid-19-forskriften §13. Der er det fremdeles krav om minst 1 meters avstand og inntil 50 personer. Det er derfor fortsatt ikke tillatt med stevnevirksomhet.

——————————————-

 

Generelle smitteverntiltak

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
- Syke personer skal holde seg hjemme
- God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
- Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand vil fortsatt gjelde i pauser og før/etter aktivitet uavhengig av tiltaksnivå.

En viktig forutsetning for å åpne for tettere kontakt mellom personer under trening innen organisert idrett, og at vi sørger for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt. Derfor anbefales det å begrense gruppestørrelse og hovedsakelig trene med faste treningspartnere.

——————————————-
 

Toppidrett og voksenidrett
Vi må fremdeles vente litt til med å gjenoppta boksetrening for voksne f.o.m. 20 år. Voksne er i større grad enn barn og ungdom smitteførende. Derfor vil det inntil videre være regel om å holde minst 1 meters avstand mellom voksne personer og gruppestørrelse på inntil 20 personer

——————————————-

 

Norges Kickboxingforunds sine retningslinjer skal gjelde i de tilfeller der disse er sterkere enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF og Helsedirektoratet/Folkehelseinstituttet.

——————————————-

 

Trafikklysmodellen

 • Det innføres et system med rødt, gult og grønt nivå for smitteverntiltak i idretten, slik som i skolen.
 • Systemet gjelder for trening innen organisert idrett.
 • Det er helsemyndighetene som beslutter nivået for smitteverntiltak, men på et senere tidspunkt vil det kunne bli aktuelt med regional eller lokal differensiering. Per mai 2020 gjelder gult nivå nasjonalt.

 

Vi oppfordrer våre klubber til å sette seg inn i smitteveilederen for idrett: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/