Ønsker du å kvalifisere deg til ett av årets mesterskap?

Hver høst drar norske utøvere til internasjonale mesterskap i kickboxing. I WAKO arrangeres EM og VM annen hvert år. I 2016 er det EM for seniorer og VM for ungdom og juniorer.
Publisert: torsdag 04. februar 2016

Både utøvere på landslaget og utøvere utenfor landslaget kan kvalifisere seg til disse mesterskapene.

Grunnlaget for å kvalifisere seg skjer gjennom deltakelse og gode prestasjoner på treningssamlinger og på approberte stevner. «Approberte stevner» vil si turneringer som landslagsledelsen har valgt ut til å være kvalifiseringsturneringer til mesterskapene. Dette er normalt turneringer med bra deltakelse og med et godt internasjonalt nivå blant deltakerne.

Årets internasjonale mesterskap innen kickboxing er følgende:

 • WAKO Cadet/Junior World Championships (alle disipliner)
  Dublin (Irland), 27. august – 3. september, 2016
   
 • WAKO Senior European Championships (K-1, low-kick, kick-light)
  Antalya (Tyrkia), 22. oktober – 29. oktober, 2016
   
 • WAKO Senior European Championships (pointfighting, fullkontakt, lettkontakt, musical forms)
  Athen (Hellas), 19. november – 27. november, 2016:

Utøvere og klubber som ønsker å kvalifisere seg til ett av årets mesterskap utenfor landslaget må gjøre følgende:

 1. Levere inn målsetningsdokument og årsplan til landslagsledelsen. For 2016 skal disse leveres inn innen 15. februar.
   
 2. Delta på minimum tre approberte stevner i løpet av sesongen innenfor respektiv disiplin. Landslagsledelsen anbefaler likevel at utøveren deltar på alle de approberte stevnene innen sin disiplin.
   
 3. Delta på alle åpne landslagssamlinger (for seniorer) eller åpne talentsamlinger (for ungdom og juniorer).
   
 4. Delta på de lukka landslagssamlingene (for seniorer) eller lukka talentsamlingene (for ungdom og juniorer) som man får invitasjon til.
   
 5. Senest en uke etter hvert approbert stevne sendes det fra klubbtrener en kort rapport til landslagsledelsen som beskriver utøverens kamper og resultater i stevnet.
   
 6. Senest en uke etter siste gjennomførte approberte stevne innen respektiv disiplin sender klubbtrener en rapport til landslagsledelsen som oppsummerer den enkeltes utøvers sesong, både når det gjelder trening i klubb, aktiviteter i form av samlinger og stevner og tilhørende prestasjoner.

Landslagsledelsen anbefaler også klubbtrenerne å ha en tett dialog med landslagstrenerne gjennom sesongen i tillegg til de obligatoriske rapportene, slik at utøverne kan få best mulig oppfølging og utvikling.

Oversikt over approberte stevner og landslagets aktivitetsplaner for pointfighting og fullkontakt finnes på landslagets nettside og på terminlisten på kickboxing.no. Uttak til mesterskap skjer normalt rundt to måneder før mesterskapet dersom forutsetningene ligger til rette for det.

Ved eventuelle spørsmål kan man kontakte landslagssjef Gjermund Nesland, landslagstrener Daimi Akin eller landslagstrener Gianpaolo Calajo.