Nye Koronavettregler - 8 mai

Nye Koronavettregler gjeldende fra 7 mai.<br />Nye oppdateringer gjøres på denne saken fortløpende.<br />Ny veileder for barne- og ungdomsidrett kommer 11 mai.
Publisert: fredag 08. mai 2020

 

 

FELLESIDRETTSLIGE KORONAVETTREGLER

Gjeldende fra 7 mai og inntil nye regler kommuniseres. Dette er utarbeidet av NIF i samråd med Helsedirektoratet.

 

Intensjonen bak Helsedirektoratets veileder og NIFs fellesidrettslige anbefalinger er å hinder smitte. Disse må anses som minimumsbegrensninger, et minste sett retningslinjer som skal følges. Imidlertid vil det for mange idretters vedkommende være hensyn som tilsier at retningslinjene skal være strengere, ikke minst knyttet til aktivitet innendørs.

 

 

Organisasjonsleddet må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.

 

 

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

 

 

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende:

 • Det må sikres at utøvere, publikum og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand.
 • Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og særidrettslige koronavettregler.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

 

 

Ved gjennomføring av idrettsarrangementer gjelder følgende:

 • Arrangementer kan avholdes utendørs og innendørs for inntil 50 personer, forutsatt at det er mulig å holde minst én meter avstand mellom alle som ikke er i samme husstand. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
 • Alle tilstedeværende på et arrangement skal ha enkel tilgang på håndvask, Antibac eller liknende.
 • Arrangementer skal ha en ansvarlig arrangør som skal ha oversikt over hvem som er tilstede. Der flere organisasjonsledd samarbeider om et arrangement skal det være avklart på forhånd hvilket organisasjonsledd som skal være den ansvarlige arrangør.
 • Det skal være en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er tilstede. Det skal utarbeides deltakerlister for utøvere, trenere, dommere, funksjonærer og annet støttepersonell.
 • Arrangøren har ansvar for at publikum overholder smittevernsbestemmelsene, og kan bortvise publikum ved brudd på disse.

 

 

KORONAVETTREGLER /PRESISERINGER FRA

NORGES KICKBOXINGFORBUND

Gjeldende fra 7 mai og inntil nye regler kommuniseres

 

Som nevnt ovenfor i de fellesidrettslige koronavettreglene, så kan vi ikke ha kontakt og det betyr jo for vår del store restriksjoner i både trening og det bekrefter det faktum at vi ikke kan ha kampaktivitet.

Vi må derfor mane til kreativitet og til gjerne å samles, men innenfor gitte kriterier nevnt i de fellesidrettslige koronavettreglene. Man kan være sammen, man kan trene sammen, man kan trene teknikk og utholdenhet men man kan ikke ha kontakt. Som en konsekvens av dette så har vi følgende justeringer av egne koronavettregler.

 

Vi vet denne tiden er krevende, for alle. Derfor er det viktig med sunn fornuft. Inspirere andre gjennom sosiale medier og å være kreativ. Hjelp hverandre og inspirer hverandre og takk til alle for tålmodigheten. Gjennom Facebook har jeg sett mye engasjement og kreativitet. Takk!

Til orientering, mandag 11 mai kommer en ny veileder for barne- og ungdomsidrett.

 

 

Du kan ………..
….. samles inntil 20 personer for trenings og idrettsaktiviteter men alle må være minimum 1 meter fra hverandre

….. ha teknikktrening og fysisk trening med god avstand til hverandre og iht råd fra myndighetene.
….. individuell trening.

….. trene i grupper.

….. trene innendørs så sant lokalene er tilgjengelige.

…… bruke boksesekker og annet utstyrt (herunder fastmontert utstyr man kan slå/sparke på) så lenge dere renser utstyret med Antibac før neste person bruker samme utstyr.
 

 

Du kan ikke ………..
…. Bruke felles kamputstyr som hansker, hjelm, legg og fotbeskytter.

…. Sparre.
…. Ha fysisk kontakt og det betyr at nærhet som oppstår med å slå på puter og å sparke på vest blir for nært
…. Være barbeint på matter da de kan være smittebærende. Bruk uansett sko.  
 

 

Viktig ifm rengjøring

 • Invester i desinfeksjon og vær nøye med alt man tar på.
 • Utøver skal ved avsluttet trening gi trener beskjed om hvilke berøringspunkter (apparater/overflater) de har vært i kontakt med. Vask over alle flater på det som har vært i bruk. På matter anbefales det først å bruke grovrengjøringsmiddel, deretter klorin/klor. Annet utstyr sprayes enten med håndsprit eller evt. klor.
 • Hver utøver får sin egen matte, så langt det lar seg gjøre.
 • Ved bruk av strikk eller andre løse gjenstander, må det brukes Antibac på disse, før de legges til side slik at de blir vaske med såpevann eller i vaskemaskin på 60 grader.
 • Når det gjelder gulv anbefales det ikke å skille mellom «rene» og «skitne» soner, men at alle overflater vaskes på lik linje.
 • I forbindelse med rengjøring anbefales bruk av engangsutstyr så godt det lar seg gjøre (eks. mopper, kluter og hansker)
 • Det bør rengjøres etter hvert treningsparti, også i de tilfeller hvor klubben har flere partier/grupper som bruker lokalet samme dag. Vær spesielt nøye med rengjøring av utstyr og flater som berøres.

 

Filer for nedlasting