Ny veileder fra Datatilsynet for strømming av barn under 18 år

Viktig informasjon angående strømming.
Publisert: fredag 09. juni 2023

 

Viktig fra NIF:

NIF har i 6.6.2023 blitt gjort kjent med offentliggjøring av Datatilsynets veileder for strømming av idrettsarrangement for barn og ungdomsidrett. Vi vil sette oss grundig inn i veilederen, gå i dialog med Datatilsynet og idrettsorganisasjonen, komme med relevante innspill innen 30. juni og inkludere opplysningene vi nå har mottatt fra Datatilsynet i strømmeutvalgets videre arbeid. Strømmeutvalget vil avgi sin rapport med sine anbefalinger i høst. Rapporten vil være viktige innspill for idrettsstyrets behandling av spørsmål knyttet til strømming av ungdomsidretten. Vi vil samtidig oppfordre alle arrangører av idrettsarrangementer til å sette seg grundig inn i Datatilsynets veileder som i dag ble publisert på deres nettsider. 

Mvh 

NIF kommunikasjon

 

Se ellers informasjon her;

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2023/informasjon-fra-nif-om-stromming-i-breddeidretten/