NorgesCup og Ringsportkamper

Les her om NC fremover og stimulering til mer Ringsport.
Publisert: onsdag 01. mars 2023

Angående NorgesCup og Ringsportkamper

 

NC blir fremover primært for tatamidisipliner og det blir lagt opp slik at det i større grad er overkommelig å arrangere et NC. I de siste årene har det vært relativt få kamper og primært merkekamper, ei heller har ringsportkamper vært en cup men kun oppsatte kamper. Å demontere, frakte, montere, demontere og igjen frakte og montere en boksering er krevende og trenger en del personell. Vi tror det er bedre å dyrke rene ringsport stevner i mer lokalt og regionalt oppsett der all logistikk blir enklere.

 

Derimot, om en NC arrangør ønsker å ha ringkamper og der lokalitetene er på plass (som eksempelvis i Bjølsen eller Zinken osv), så avtales dette med NKBF og deretter kommuniseres dette tydelig. Ringsportkamper er da ikke en del av NC som sådan men en aktivitet parallelt med NC.

 

NC med eller uten Ringsportkamper vil korrigeres i påmeldingsmodulen under Terminlisten.

 

NC i Tromsø 5-7 mai vil ikke ha Ringsportkamper.

 

Ringsportstevner

Vi håper på mer regional/lokal aktivitet i ringsportkamper og det er opp til arrangør hvor omfattende man vil invitere inn til et slikt stevne. Å søke om stevne til terminlisten er uansett den samme gjennom vår portal og det er viktig med god kommunikasjon og planlegging slik at man samarbeider godt om stevner. Ikke minst at stevner som dette supplerer hverandre. Dvs det er ikke noe problem å ha ringsportstevner samme helg, så lenge man kommuniserer sammen og at man ikke konkurrerer om de samme klubbene. Har dere spørsmål så kontakt Dommerkomiteen. Krav til kamplisens, legeattest og registrering osv er den samme. Krav til lege og helsepersonell er den samme.

 

Lokalet må selvfølgelig være skikket til full kontakt kamper og er klubben i tvil, kommuniser med Dommerkomiteen. Vi håper jo at det også arrangeres større stevner i et skikket lokale og når deltagermassen ansees som stor. Utover det er det jo viktig at klubbene samarbeider på tvers for å få matching.

 

Ringsportstevner gjelder også for såkalte rekruttstevner og vi er jo alle interessert i å bygge opp utøvere iht vårt regelverk der vi synes det er viktig å matche utøvere iht erfaring.

 

Vi operer med Stevnestøtte slik at terskelen er lavere for klubber til arrangere. Det betyr at arrangørklubb kan søke for Lokale Stevner (klubber i egen kommune) opp til kr. 5.000.- og for Regionale Stevner (klubber på tvers av fylker) opp til kr. 10.000,-. Dvs dette er for å dekke reelle kostnader ifm dommere og lege/helsepersonell. Støtte avklares på forhånd og ift omfanget av det som blir reell deltagelse.

 

For orden skyld; Vi har produsert en egen Ring sport medalje i gull versjon som kan brukes i alle stevner, foruten NM – Se vedlegg. Denne er gratis og bestilles til konkurranser så snart stevnet er på Terminlisten og så snart man vet omfang av kamper.