NKBFs RETNINGSLINJER FOR BARNEIDRETT

Her er en oppdatering av de nye retningslinjer for barneidrett i kickboxing. Dette er resultatet av tingsaken fra 2021.
Publisert: torsdag 07. april 2022

 

NKBFs RETNINGSLINJER FOR BARNEIDRETT

 

 

 1. INNLEDNING

NKBF har siden sist årsting jobbet med nye og tilpassede retningslinjer for barneidrett. Styret satte ned en arbeidsgruppe som med utgangspunkt i NIFs Barneidrettsbestemmelser og Barnerettigheter har jobbet frem nye retningslinjer som bedre er tilpasset kickboxing sportens behov, egenart og utbredelse. Disse retningslinjene er nå godkjent av NIF for 2 år frem til 2024. Videre har arbeidsgruppa i samarbeid med Dommerkomiteen revidert Kampreglementet for Tatamisporter for å inkludere bestemmelser om konkurranseaktivitet for barn.

NKBF støtter videre opp om barneidrettssatsningen med å re-etablere en Barnekoordinator (utlysning ute) for å være en faglig ressurs og kontaktpunkt mot klubbene, kunne tilrettelegge og støtte opp om samlinger og barneaktiviteter, samt fremme kompetanseutvikling i klubber/forbund og videreutvikle retningslinjer og strategier for barneidrett i forbundet.

 

 

 1. RETNINGSLINJENE

Barna og barnerettighetene skal være i fokus for all lek, trening, aktiviteter og konkurranser innen kickboxing. All kickboxing aktivitet skal foregå på barns premisser, være frivillig og alle barn skal inkluderes i klubbene uavhengig av ambisjon, ferdigheter og behov. Gode opplevelser, trivsel og mestring skal være fundamentet i all kickboxing aktivitet for barn.

Våre verdier GLEDE – SAMHOLD – RESPEKT skal særlig gjenkjennes i alle aktiviteter for barn.

 

NKBF ønsker at alle klubber skal kunne tilrettelegge for barnepartier, barneaktiviteter, barnegraderinger, stevneaktiviteter og konkurranser på både lokalt og regionalt nivå. For å få til dette er det særdeles viktig med gode, motiverte og utdannede barnetrenere og dommere/veiledere, engasjerte ledere, samt at alle klubber som organiserer kickboxing for barn skal oppnevnte en barneidrettsansvarlig i klubben. Forbundets tilrettelegging for barneaktiviteter vil omfatte prioriterte økonomiske midler og prosjekter, utdanning/kursing og støtte til ulike barneaktiviteter på alle nivå så langt sentrale ressurser rekker.

 

Kickboxingens hovedaktiviteter for barn er lek, trening, kamplek, stevneaktivitet og konkurranser. Alderskategoriene er 0-5 år, 6-8 år, 9-10 år og 11-12 år.

Kickboxing og konkurransegrener for barn opp til og med 12 år er Pointfight og Forms. 

Geografisk har vi inndelt i LOKALT nivå – de 11 nye idrettskretsene/fylkene, REGIONALT nivå – 5 regioner (Nord/Midt/Vest/Sør/Øst) og NASJONALT nivå (Norge, Norden, Barentsregionen)

Barn 6-8 år kan gjennomføre konkurranser på lokalt nivå, barn 9-10 år på regionalt nivå og barn 11-12 år på nasjonalt nivå.

 

Alle NKBFs klubber plikter å gjøre seg kjent med NIFs Barneidrettsbestemmelsene og Barnerettigheter, NKBFs retningslinjer for barneidrett, samt etterleve disse.

 

 

 1. REGLEMENTET

Ifm utgivelse av NKBFs retningslinjer for barneidrett har det også vært nødvendig å oppdatere Kampreglementet for Tatamisporter, herunder bl.a. :


§14 Aldersgrenser og klasseinndeling

 • Barn er inndelt i 6-8 år og 9-10 år aldersklasser, men kan inndeles videre etter alder ved behov, for eksempel ved mange deltagere.
 • Barn i aldersklassen 11-12 år er inndelt i en gutte- og en jentekategori i Pointfight og Forms, samt for Pointfight i tillegg høydeklassene -135, -145, +145 (Merk: ikke vektklasser for barn)

 

§15 INNVEIING/INNSJEKK OG VEKT/HØYDEKONTROLL

 • Barn 11-12 år på nasjonale stevner skal meldes på i portalen, men kan endre høydeklasse ved behov, samt gjennomfører innsjekk med kontroll av kampbok (ev. stevnepass i web-portalen), alder og høyde.
 • Barn 6-8 år og barn 9-10 år kan forhåndspåmeldes med liste fra klubb eller melde seg på ved fremmøte ved innsjekk.

 

§18 SIKKERHETSUTSTYR

 • Beskyttelsesmaske/Visir: Kun for barn, og valgfritt.
 • Brystbeskyttelse: Obligatorisk for kvinner, men ikke for barn 6-10 år, og valgfritt for barn 11-12 år ved behov.

 

§ 20 KAMPLENGDE

 • Barn (B6) 6-8 år - 2 runder à 1 min, Barn (B9) 9-10 år - 2 runder à 1 min, Barn (B11) 11-12 år - 2 runder à 1.5 min, alternativt 2 runder à 1 min

 

§ 35 TILPASNINGER I KAMPREGLEMENTET FOR BARN 6-12 ÅR (HOVEDPARAGRAFEN IFM KONKURRANSER FOR BARN)

Tilpasningene som er listet i § 35 står over alle reglementsbestemmelser i andre paragrafer i dette reglement når det gjelder barn 6-12 år. Av viktige tilpasninger kan nevnes:

 • Krav om oppdatert kampbok og stevnepass i web-portalen gjelder kun for Barn (B11) 11-12 år i nasjonale konkurranser. Kampbok er frivillig for barn 6-10 år.
 • For barn 6-12 år er det ingen beltekrav, ikke krav om ren utøver, ingen krav til legeattest og ingen krav til kamplisens da barn er forsikret gjennom NIFs Barneidrettsforsikring
 • For barn 6-12 år gjennomføres det ikke vektkontroll/innveiing, men kun registrering/innsjekk
 • Barn 6-10 år gis ikke advarsel, minuspoeng eller diskvalifikasjon, men skal gis exit og veiledning ved ulovlig teknikk/handling eller treffpunkt, samt tas tilbake til midten for å fortsette kamp
 • Det gjennomføres ikke telling for barn, men Medical time. Dersom kampen må stoppes ved harde støt mot hodet eller kropp, stoppes kampen og begge kåres som vinnere for barn 6-10 år, og for barn 11-12 år skal det vurderes RSC eller Disq. i henhold til regelverket
 • I pointfight skal alle barn ha mulighet til å gå flere kamper dersom mulig om det arrangeres konkurranser
 • Ved konkurranser i pointfight for barn skal begge utøverne kåres som vinnere uavhengig av oppnådde poeng og alle barneutøvere i både pointfight og forms skal uavhengig av resultat/plassering tildeles premie

 

 

 1. PÅMELDING I STEVNEPORTALEN FOR BARN

Det er kun påmelding til nasjonale stevner for 11-12 åringer som skal gjøres i klubb-/stevneportalen. Barn 6-8 år på lokale stevner og barn 9-10 år på regionale stevner og barn 11-12 år på lokale/regionale stevner skal IKKE melde seg på via Klubb-/Stevneportalen, men kan forhåndspåmeldes til stevnet med liste fra klubb eller melde seg på ved fremmøte ved innsjekk på stevnet.

Klubb-/Stevneportalene er delvis programmert om for barn, men ikke helt slik at klubbledere må gjøres visse tilpasninger for å få meldt på barn til nasjonale stevner i gjeldende portaler.

Først må alle barn det året de fyller 11 til og med 12 år som skal delta i nasjonale konkurranser innen pointfight eller forms legges inn i klubbportalen for kamplisens slik at de får et lisensnummer, men det skal selvfølgelig IKKE kreves betaling da barn er dekket/forsikret gjennom NIFs Barneidrettsforsikring.

Systemet er programmert om slik at det fanger opp om utøver er 12 år (men husk å skriv inn korrekt fødselsdato) og vil dermed aktivere lisensen automatisk!

Den som registrerer skal bare trykke seg gjennom og vil da havne tilbake til lisenslisten og kan deretter bestille flere kamplisenser.

Det som er viktig er altså at man registrerer 11-12 åringene for seg selv i en egen registrering, og så de voksne (13 år +) i en ny egen registrering/bulk da det skal betales for dem.

 

Dette må til for at 11-12 åringer kan påmeldes til stevner:

 1. Lisensnummer
 2. Legeattest (Last opp en attest eller en lapp som forteller at barnet er 12 år og at legeattest ikke er påkrevd)
 3. Beltegrad Orange (Det er ikke krav til belte for barn, men det må fylles ut Orange belte i portalen for å delta, alternativt skriv lapp om at dette er et barn og last opp i portalen)
 4. Høyde, ikke Kg! (Skriv hvor høy vedkommende er i cm! 1,48m skal da skrives som 148)

 

Merknader:

 • Under NKBF webside/Downloads finner dere nye NKBFs retningslinjer for barneidrett 2022 og nytt Reglement Tatami – 2022/04.
  I tillegg finnere dere også Mal for barneaktivitet i NKBF – 2022/04, samt Veiledning for barnegraderinger 2020.
 • Spørsmål kan rettes til Visepresident vedrørende de nye retningslinjene eller reglementsbestemmelsene, samt til webmaster (Ole Oddvar Wiik) vedrørende portalene.
 • NKBF vil for første gang invitere til nasjonalt stevne og konkurranser for barn 11-12 år under stevnet i Tromsø 6-8 mai 2022.