NKBF søker Sportssjef

Vår Landslagssjef har sluttet og vi ønsker oss en erstatning, men med en tydeligere kombinasjon for å sikre både toppsatsning og rekruttering til toppsatsning.
Publisert: mandag 20. februar 2017

Derfor blir rollen omdefinert til Sportssjef. I grove trekk vil rollen ha en ønsket fordeling av ansvar og primæroppgaver.

Landslags fokus:

  • Administrere og organisere samlinger og internasjonal deltagelse
  • Budsjett og økonomi
  • Samhandling og kommunikasjon
  • Kommunikasjon med OLT (søknader og innstillinger)
  • Utvikling av kvalitetssikring

Sportslig fokus:

  • Tilrettelegge, stimulere, involvere og motivere for å overføre kunnskap mot klubber
  • Planlegge og gjennomføre samlinger
  • Være med å ta ansvar for vekst i alle disipliner

Deg:
Vi ønsker oss en person som kan kombinere fokuset ved å være administrativ leder for landslagssatsningen og samtidig være et sterkt bindeledd inn mot klubbene for å stimulere til satsing og ettervekst. Vi må ha mer forutsigbarhet i ettervekst av både utøvere og trenere og du må bidra til at NKBF blir gode på dette. Du har forståelse for toppidrett men må være like flink på å overførere og motivere kunnskap til våre klubber. Du må være dyktig på kommunikasjon, god på samarbeid og samtidig forstå klubbutvikling. Vårt ønske er at du har formell kompetanse innen idrett.

Du vil arbeide tett med Landslagstrenere, Generalsekretær og fagkomiteer.

Betingelser:
Stillingen tilpasses den personen som engasjeres
Betingelser og arbeidsmengde avklares

Søknadsfrist:
Send søknad og CV til gensek@kickboxing.no innen 1 mars.