NKBF Merkekampordning

Se informasjon om Merkekampordningen
Publisert: onsdag 07. september 2022

 

Merkekampordning opphører

Basert på høringsrunde om merkekampordningen og anbefaling fra NKBF Dommerkomite, kanselleres tidligere styrevedtak (Sak 22/22) om innføring av ny merkeordning og ringkamper for senior.

 

Foregående Merkekampordning kanselleres i sin helhet og Dommerkomiteen gis i oppdrag å utrede og utarbeide nødvendige endringer i Kampreglement for Ringsport og øvrige bestemmelser for gjennomføring av ringsport for senior, innen 1 måned. Dvs at dette trer i kraft fra endringene er publisert og vil bli praktisert under NC i Tjeldsund 29 oktober.

 

 

Annen praktisk informasjon om kommunikasjon

Det er viktig å minne alle på at innspill til NKBF eller fagkomite, som eksempelvis Dommerkomiteen, må gå på mail til rett person. Spørsmål om informasjon ifm stevne, som eksempelvis Scandinavian Open eller NC, må rettes til Stevneansvarlig, ref Terminlisten. Det er også viktig om enkeltpersoner i klubber har spørsmål, at disse kommer denne tjenesteveien og ikke via kommentarer og underkommentarer på sosiale medier. En siste ting er, om man ønsker å ha et lokalt eller regionalt stevne på terminlisten så må man søke om dette iht Stevne portalen. Å bruke Facebook som overordnet kommunikasjonskanal ifm konkrete aktiviteter blir for tilfeldig. La oss først få aktiviteten inn på terminlisten på ordinær måte, la dommerkomiteen bli involvert og deretter gjerne med påfølgende markedsføring på sosiale medier.

 

Takk for hjelpen!!!