NKBF ER BLITT RENT SÆRFORBUND

Endelig er NKBF sertifisert som Rent Særforbund.
Publisert: tirsdag 05. desember 2017

Det er med stolthet å melde at NKBF har fått sertifisering av Anti-Doping Norge som Rent Særforbund. NKBF er 1 av 15 forbund som har denne sertifiseringen. En sertifisering krever mye av oss og dere, både innefor topp og innenfor bredde. Vi har en plan og tiltak som må gjennomføres og har nå opprettet en egen seksjon under kickboxing.no der vi vil legge ut informasjon.

Se her http://kickboxing.no/Anti-Doping.

Vi anmoder alle om å ta Ren Utøver, at klubbene driver holdningskampanjer og er etterrettelige. Er du nysjerrig og har spørsmål, spør!

Takk til Ulf og Elizabeth i styret som har gjort en glitrende innsats.

La oss holde NKBF 100% rent.