Mulighet for støtte til tiltak

Støtte til tiltak
Publisert: fredag 01. juli 2022

 

Til alle klubber,

 

Da nærmer det seg sommer og ferie. I den forbindelse så ønsker NKBF Styre å kommunisere muligheter for å søke på støtte til tiltak og initiativ for andre halvår. Årsak til vår invitasjon er for å stimulerer til å gjenoppta aktiviteter når sommeren er over. Primært retter tiltakene seg til der man lager aktiviteter som nødvendigvis ikke har noen/begrenset inntekts side. I tillegg må tiltaket være utover det som klubben allerede gjennomfører. Derfor litt praktisk informasjon som er viktig å hensynta ifm å være søknadsberettiget.

 

Tiltaket må;

  • kunne være beskrevet og med målsetning og potensiell gjennomføring
  • ha et tentativt budsjett
  • kunne beskrive hvem man ønsker skal gjennomføre om man leier inn sentrale ressurser
  • kunne beskrive dato for tiltaket. Viktig å ikke kollidere med sentrale aktiviteter
  • kunne involvere andre nærliggende klubber. Dvs det er ønskelig at man inkluderer andre klubber der det er mulig eller naturlig og for å skape miljøer på tvers.

 

Om man ønsker å gjennomføre stevnerelatert virksomhet så må dette avklares med Dommerkomiteen som vanlig.

Det er generelt viktig med effektivitet og moderate kostnader. Dog litt avhengig av aktiviteten, det er ikke meningen at vi skal helfinansiere tiltaket.

Det er viktig at man hensyntar  terminlisten slik at det ikke blir parallelle aktiviteter som ødelegger for hverandre.

Ved involvering av ressurser i NKBF for å gjennomføre aktiviteten så må disse avtalene gjøres av dere og være avklart.

Husk å tenke lavterskel.

Ved ok fra NKBF ift støtte så kan man legge dette på terminlisten og vi vil formidle hva av støtte vi gir.

Vi er med å synliggjøre resultat og bilder på sosiale medier.

 

Dette var en relativ «bred» forklaring men allikevel, vi gir dere en mulighet.

 

Søknad sendes; nkbf@kickboxing.no

 

Med vennlig hilsen

Norges Kickboxing Forbund

 

Styret