Medlemsregistrering og kompensasjons ordning – Inkludering

Medlemsregistrering og kompensasjons ordning – Inkludering – Som en prøveordning
Publisert: fredag 12. april 2024

Bakgrunn;

De fleste klubber medlem av NKBF er i en situasjon der man får nye medlemmer som kategoriserer innunder integrering, mangfold og inkludering. Dette kan dreie seg om personer som kategoriseres som flytkninger eller barn, unge og kvinner med minoritetsbakgrunn og barn og unge fra familier med lav inntekt. Flere klubber tilbyr dermed gratis trening til en del av disse, hvilket vi synes er prisverdig.

 

For flyktninger så følges definisjon iht utlendingsloven - https://lovdata.no/lov/2008-05-15-35/§28. Av forskjellige årsaker der man ikke har norsk ID og norsk bankkonto, så er det heller ikke mulig å registrere disse i godkjente medlemssystemer da man ikke fakturerer disse for medlemskontingent. Derimot tilbyr en rekke klubber disse gratis trening. Om man tilbyr andre personer, av forskjellige årsaker, gratis trening, og der man ikke har medlemskontingent, blir jo heller ikke disse registrert i godkjente medlemssystem.

 

Kravet til å registere et medlem er jo ved betaling av en minimums sats på 50 kr. Ingen andre enn medlemmet selv kan betale dette. Derimot er ikke dette mulig for alle, ref mangel på ID, fast bosted og norsk konto. Se linker ifm presiseringer fra NIF ift krav ifm kontingent og forskrift om medlemssystem.

 

 

 

NKBF ønsker at alle skal være fullverdige medlemmer av vårt miljø selv om de ikke er en del av de offisielle medlemsregister. Dog ønsker NKBF å sponse klubbene med kr. 100,- for de medlemmene som trener gratis, men vi ønsker å ha et skygge register på disse. Årsak er som følger: Vi ønsker å synliggjøre ovenfor NIF at vårt miljø og dere som klubber bidrar med inkludering og mangfold og med bidraget om å unngå økonomi som barriere.  NKBF ønsker også å stimulere til at klubbene kan søke på lokale midler ift integrering og mangfold.

 

Derfor:

Klubbene vil utføre sin medlemsregistrering for ordinære betalende medlemmer som vanlig i april. Frist for registrering er 30 april.

Vi ønsker å stimulere klubbene til å registrere i vedlagte regneark de personene som de tilbyr gratis trening, både det som ble gjort i 2023 og de som hittil tilbys en slik ordning i 2024. I regnearket er det 2 faner. Denne listen sendes også oss innen 30 april (dere faktureres ikke for dette). Klubbene belastes selvfølgelig ikke med noen kontingent for disse.

 

Klubbene, som dere vet er et krav, må bruke NIF godkjente medlemsystem og som også bruker dette i sin helhet også til fakturering av sine ordinære medlemmer.

 

For alle «gratis» medlemmer sponser NKBF altså kr. 100 pr person i 2024 basert på registrering i regneark. Dette trekkes ifra på vår klubbkontingent faktura som kommer til høsten. Da har vi 2 registere – den gjennom Samordnet rapportering og den registrerte listen vi får.

 

Systemet er tillitsbasert så la oss ha en åpen og transparent dialog om dette. Det er første gangen vi gjør dette som en prøveordning så være med å bidra.

 

 

Mvh

Norges Kickboxing Forbund

Filer for nedlasting