Målsettingsplaner, stevner og kvalifisering

Alt om foreløpig approberte stevner for 2021, målsettingsplaner og krav til kvalifisering til mesterskap
Publisert: torsdag 07. januar 2021

 

Til alle klubber på vegne av landslagsledelsen

 

Vi i landslagsledelsen har nå utarbeidet en liste over approberte stevner for de ulike grenene i 2021. Vi har valgt ikke å rangere disse. Bakgrunnen for dette er at det fortsatt er knyttet mye usikkerhet til hva som kommer til å bli arrangert som normalt i år. I tillegg kan det oppstå andre forhold som gjør at noen av konkurransene  blir vurdert som ikke tilrådelige å reise på  grunnet smittenivå etc..Vi vurderer imidlertid alle de aktuelle konkurransene på listen pr. idag som relevante for å kunne vurdere nivået til utøverne.

 

Alle utøvere med ambisjoner om å bli vurdert for uttak til mesterskap må levere dokumentet " S03-01 Målsettinger og årsplan". Dette skal benyttes både av ungdom/junior og senior. Det erstatter dokumentet som ble brukt mot ungdom/junior i fjor, samt de to dokumentene "S03-01 Målsettingsdokument" for utøver og "S03-02 Årsplan for utøver" som har vært benyttet tidligere år. 

 

Vi vil bruke informasjonen i dette dokumentet i vår videre dialog med utøver/klubb. Etter søknadsfristen vil jeg ha et teamsmøte med de trenerne som har utøvere som har søkt. I dette møtet vil vi gå gjennom forventningsavklaringer fra landslaget og klubbene opp mot utøverens satsning.

 

Frist for søknad om kvalifisering er satt til 1 februar. Søknad sendes til landslagstrener og til meg på landslagssjef@kickboxing.no

 

Informasjon finnes også her: http://kickboxing.no/Landslag/Aktiviteter

 

Med hilsen

Aun Andresen, Daimi Akin, Gianpaolo Calajo