Landslagsaktiviteter og approberte stevner

Landslagssjef Gjermund Nesland har offentliggjort landslagenes aktivitetsplaner og approberte stevner for sesongen.
Publisert: onsdag 11. februar 2015

- Aktivitetsplanene for landslaget innen både fullkontakt og pointfighting er klare. I løpet av sesongen inviteres det til flere åpne samlinger som finnes i oversiktene, de første allerede i slutten av februar, forteller landslagssjef Gjermund Nesland.

Se aktivitetsplanene her

Alle som har ambisjoner om å kvalifisere seg til mesterskap eller fast plass på et av landslagene må vite hvilke krav som stilles til en utøver. Målsetningsplaner må leveres og deltagelese på aktiviteter og approberte stevner er et krav for å bli vurdert av landslagsledelsen.