Kvalifiseringslister NM 2017

Kvalifiseringslisten inneholder navn, plassering og poeng iht kriteriene for alle direkte kvalifiserte inklusive reserver i prioritert rekkefølge (poeng/rangering).
Publisert: onsdag 15. mars 2017

Der hvor utøvere har lik poengsum, men forskjellig rangering, er beste plassering uthevet og er grunnlaget for forskjellig rangering (se kriterier). Ved spørsmål, ta kontakt med dommerkomiteen.

Se oversikt over kvalifiserte utøvere og kriterier her