Korona innstramminger og idretten

Les om påvirkning i idrett angående de nye nasjonale innstrammingene.
Publisert: torsdag 29. oktober 2020

Til særforbund og idrettskretser

 

Regjeringen la mandag frem nye nasjonale tiltak for å bremse den økende koronasmitten i Norge. Tiltakene trer i kraft fra og med i dag, onsdag 28. oktober. De nye nasjonale innstrammingene berører ikke idretten direkte, men kommuner med høyt smittepress kan innføre strengere lokale tiltak enn de nasjonale.

 

Alle idrettslag skal fortsatt følge den fellesidrettslige smitteveilederen, som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten, og de særidrettslige retningslinjene, som særforbundene har utarbeidet for utøvelse av hver enkel idrett. I tillegg må alle idrettslag og klubber sette seg godt inn i eventuelle kommunale særregler.

 

Les mer her.

 

Med vennlig hilsen

NIF Kommunikasjon