Kamputstyr og Helseattest osv

Her er praktisk informasjon ifm rødt/blått utstyr samt helseattest krav
Publisert: torsdag 31. august 2023

PRAKTISK INFORMASJON FØR SCANDINAVIAN OPEN OG UT 2023

 

Rødt/Blått utstyr

Dommerkomiteen viser til diverse innspill angående krav til farge på utstyr i henhold til kamp hjørne/side.

I den forbindelse minner vi om at orientering om nye utstyrskrav ble sendt klubbene av generalsekretæren 14. desember 2022.

De nye reglene ble innarbeidet i NKBF-reglementet for 2023 og Godkjent Utstyr på NKBF nettside med orientering om virkning fra og med 01.08.2023.

Bakgrunnen for dette var nye retningslinjer og krav fra WAKO, samt forbundets egen vurdering av hva som sikrer best dømming og er mest synlig for publikum, tilskuere og medier.

 

I forbindelse med Scandinavian Open , har vi fått flere henvendelser og innspill til de nye reglene, og rapporter om praktiske problemer med å kunne oppfylle kravene.

Scandinavian Open er et internasjonalt Wako-stevne og følger internasjonale regler. Dommerkomiteen som sådan ikke uten videre gi dispensasjon fra Wako-regler og krav.

Imidlertid har leder av dommerkomiteen i samråd med hoveddommer og NKBF-presidentskap åpnet for å gi noe dispensasjon fra kravet om utstyrsfarge i henhold til hjørne.

Det vil fortsatt være krav om røde og blå hansker iht hjørne/side, men det gis dispensasjon fra MÅ-kravet om rød og blå hjelm - dvs. man kan isteden stille med nøytral hjelm (f.eks. sort).

Imidlertid oppfordrer vi alle om best mulig å følge regelverket og kravet om rødt og blått utstyr.

 

Denne dispensasjonen vil gjelde for alle nasjonale stevner ut året 2023, herunder at MÅ-kravet utsettes til 1. januar 2024.

Vi gjør samtidig oppmerksom på NKBF-godkjent beskyttelsesutstyr.

 

 

Helseattest

Vedrørende kravet til helseattest så har NKBF tidligere gitt dispensasjon til å anvende «Ny Norsk Legeattest for nasjonale stevner 2022 (Kun Nasjonale stevner)» på Scandinavian Open da dette internasjonale stevne foregår i Norge. Se NKBF nettside/Nedlastinger: https://kickboxing-portal.no/Filer/skjemaer/20221001141425_skjema.pdf

 

 

Påmelding til Scandinavian Open

Espen Lund kan hjelpe til der det trengs fra mandag 4 september om det er problemer med å melde på utøvere via R Sportz / SportData.

 

#combatstore #topten #CraftTeamwearNOR #CraftSportwear