Invitasjon til søknad om NM 2018

Dommerkomitéen ønsker at klubber som vil være arrangør for NM 2018 sender søknad innen 24.mars.
Publisert: onsdag 15. mars 2017

Primære datoer er for NM (senior og junior):

  • 17 – 18. mars 2018
  • 14 – 15. april 2018
  • 21 – 22. april 2018

Merknad: NM må være cirka 4 uker etter NC 2 i februar, etter Irish Open første helgen i mars, samt at påsken er 25. mars til 2. april.

Søknad: Interesserte klubber bes fremme søknad via klubbportalen innen 24. mars 2017 klokken 12.00.

Merknader: søknad ønskes innen 24. mars 2017 klokken 12.00 slik at arrangør kan bli kunngjort under NM i Oslo 25 mars i år. Dersom dommerkomiteen ikke har fått søknader innen fristen forlenges denne til 1. mai slik som fristen er satt til å søke NC.

Søkerklubber med jubileer vil bli prioritert blant søkerne.

I tillegg vil bl.a. tidligere erfaring som arrangør av NC/NM bli tillagt vekt, at klubben alene eller i samarbeid med andre har tilstrekkelig kapasitet for å arrangere et NM, samt at arrangørklubben har ordnede forhold og ikke har utestående saker med forbund eller krets.

Dersom søknaden fremmes med forbehold om tildeling av hall angis dette i søknaden.

Eventuelle spørsmål rettes til leder av dommerkomiteen Rune Ågedal.