Internasjonalt seminar

Godt styresett, Fair Play og bærekraft skal gi norsk idrett en tydeligere stemme internasjonalt. Espen Lund var med på internasjonal samling.
Publisert: fredag 20. september 2019

Norsk idrett står sammen om å etablere en tydeligere stemme internasjonalt. – Vi skal markere oss innenfor følgende strategisk viktige områder: Godt styresett, Fair Play og bærekraft, sier idrettspresident Berit Kjøll.

 

30 norske representanter, som innehar sentrale styreverv i internasjonal idrett, møttes torsdag 19. september på Fornebu for å stake ut en felles plattform for hvordan Norge skal markere seg bedre i internasjonal idrett.
- Det har vært et godt møte med innlegg fra blant andre IOC, Antidoping Norge og Utenriksdepartementet om hvordan man bør jobbe strategisk for å styrke norsk idretts internasjonale påvirkningskraft. Og vi har konkludert med at det er spesielt innenfor tre områder vi skal prioritere i det videre arbeidet. De er godt styresett, Fair Play og bærekraft, sier idrettspresident Berit Kjøll, og fortsetter:  

- På Idrettstinget i mai utfordret kulturminister Trine Skei Grande idrettsorganisasjonen og sa at vi som nasjon må markere oss bedre i internasjonale fora. Det er hele Idrettsstyret enig i. Norge er blant verdens beste idrettsnasjoner. Vi er verdens beste vinterolympiske nasjon. En slik posisjon forplikter. Det internasjonale idrettsmiljøet ser til oss, de er nysgjerrige på oss og de har forventninger til oss. Spørsmålet er om vår internasjonale idrettspolitiske stemme samsvarer med den resultatmessige posisjonen vi har som toppidrettsnasjon? Jeg tror nemlig vi har en del å gå på, mener Kjøll.

Ønsker flere i internasjonalt verv
Ved siste opptelling i 2018 hadde norsk idrett totalt 322 posisjoner i internasjonale idrettsorganisasjoner fordelt på 251 enkeltpersoner. Nå er målet å øke antallet personer med slike viktige verv.
- Vi bør egentlig ha ambisjoner om å doble antall norske representanter – det være seg i styrer eller i fagkommisjoner. Dette vil gi flere stemmer som kan målbære viktige verdier. Vi må være ambisiøse og ikke naive når vi nå skal etablere en sterkere stemme internasjonalt, sier idrettspresidenten.  

- Jeg har i store deler av mitt yrkesliv jobbet internasjonalt. Jeg vet at det tidvis kan være krevende. Men jeg vet også at det er utrolig viktig – både i et næringslivsperspektiv og i et organisasjonsperspektiv. Denne samlingen har gitt meg en styrket tro på at det nytter, spesielt hvis man evner å stå mer samlet i det internasjonale påvirkningsarbeidet. Et hovedmål med dette møtet, var at vi skulle gå ut herfra med en felles forståelse av hva som er viktig at norsk idrett kan stå sammen om i de internasjonale idrettsorganisasjonene. Og det har vi klart, sier Kjøll.

Nedsatt arbeidsgruppe skal ledes av Koss
Det er Johann Olav Koss, 2. visepresident i Norges idrettsforbund, som skal lede arbeidsgruppen som skal jobbe videre med det internasjonale strategiarbeidet.
- Godt styresett dreier seg om åpenhet og uavhengighet, og ikke minst mangfold. Når det gjelder Fair Play vil mye dreie seg om det videre antidopingarbeidet, hvordan man skal angripe manipulering av resultater, kampfiksing og juks i klassifiseringssystemet i paraidretten. Innenfor bærekraft skal vi løfte frem helse, miljø og sikkerhet. Det er viktig at vi beskytter våre utøvere og legger til rette for idrett for alle. Når det gjelder miljø skal vi ha en høyere forståelse for hvilken påvirkning idretten har på miljøet, og når det gjelder sikkerhet er det viktig at vi ikke pusher grensene så hardt at det ikke lenger er trygt for våre utøvere, sier en entusiastisk Koss.

- Vi skal nå etablere en liten arbeidsgruppe som raskt skal komme videre i denne prosessen for å få etablert et felles utgangspunkt som vi kan stå for internasjonalt, sier Johann Olav Koss.

Antidopingseminar
Rett etter møtet gikk turen videre til Telenor Expo hvor det var duket for Idrettens antidopingseminar. På seminaret ble det redegjort for ansvar og roller i antidopingarbeidet, forebyggende tiltak og samarbeid og påvirkning for internasjonalt antidopingarbeid. Konferansen ble arrangert av NIF, NIFs utøverkomité og Antidoping Norge.