Interessante erfaringer

Heftet «Veien til toppen» er endelig klar og tilgjengelig. Nå kan du som kickbokser starte sesongen med nyttig og interessant faglig påfyll. Dette kan hjelpe deg på veien videre.
Publisert: lørdag 09. september 2023

Forfatteren Stein M. Eriksen har gjort et grundig arbeid. Med sin lange fartstid i forbundet på alle nivåer og sin brede faglige kompetanse har han lykkes i det møysommelige arbeidet med å lage en «arbeidskravsanalyse» for kickboksing. Innholdet er systematisere og forenklet, noe som gjør hefte lettfattelig for deg som leser. 

 

Heftet er basert på intervjuer med en stor bredde av ressurspersoner. 

En rekke av tidligere topputøvere, dagens elite, ledere og trenere har bidratt. Alt innsamlet materiale er vurdert opp mot informasjon fra treningsdagbøker og naturligvis relevant faglitteratur og forskning.  

 

Målet med arbeidet har vært å synliggjøre hva som kreves på høyeste nivå, spesielt for våre framtidige utøvere med ambisjoner om å nå toppen. Innsikt vil gi bedre muligheter til å bygge på viktige erfaringer og trene målrettet.  

 

Hefte er tilgjengelig ved henvendelse til utdanning@kickboxing.no 

 

NKBF gratulerer Stein Eriksen og alle som har bidratt med solid arbeide :-)