Innkalling til NKBF Forbundsting

Herved innkalles til NKBF Forbundsting lørdag 27 april på MEET Ullevål Stadion
Publisert: tirsdag 13. februar 2024

 

NKBF FORBUNDSTING

 

Tidspunkt:         

Lørdag 27 april 2024     

Møtestart kl.11.00

Møteslutt max ca kl. 18.00

 

Sted:         

MEET Ullevål Stadion - Møterom Solskjær.

Inngang via hovedinngangen til Thon hotellet og opp i 3 etasje rett over glassbroen. Der finner du møterommet til Høyre.

Flybuss og annet kollektivt stopper rett ved på Ringveien. Stopp er Ullevål Stadion.

Kommer du med T-bane så kan dere ta bane 4 eller 5 og stopp er Ullevål Stadion.

 

Forslag til saker:

Alle forslag til saker som ønskes behandlet under forbundstinget må være NKBF administrasjon i

hende senest 30 mars. Forslag til saker blir gjennomgått av styret. Om nødvendig vil Styret, i

samråd med forslagsstiller, vurdere om hvorvidt saken er en forbunds tingsak eller om den sorterer

under nyvalgt styre alternativt til en fagkomite. Uansett så skal alle forslag i prinsipp godkjennes og

saken skal uansett ivaretas. Saker sendes espen.lund@nif.idrett.no

 

Årsberetninger fra komiteledere, landslag, tillitsvalgte og lignende blir mottatt på forespørsel fra

administrasjon.

 

Sakspapirer og gjennomføring av Forbundstinget:      

Fullstendige sakspapirer med saker, årsberetninger, regnskaper 2022 og 2023 samt budsjett 2024 og

2025, vil bli offentliggjort på kickboxing.no senest 2 uker før forbundstinget, altså innen

innen 12 april. Alle klubber vil bli varslet på mail.

 

Krav til deltagelse:    

Klubbene må være medlem av NKBF gjennom å ha betalt klubbkontingent for sesongen 2022/2023, og deltagerne må sitte i klubbenes respektive styrer eller ha med fullmakt fra styret om representasjon.

 

Stemmerett:     

Følgende møter med stemmerett (hvorav alle har 1 stemme hver):

  1. Alle representantene fra styret
  2. Representanter fra klubbene:

1 representant for klubber med inntil 50 medlemmer

2 representanter for klubber med 51-100 medlemmer

3 representanter for klubber med over 100 medlemmer

Antall representanter fra klubbene som nevnt ovenfor er basert på samordnet rapportering i april 2023.

 

Tale- og forslagsrett:

Følgende kan møte med tale og forslagsrett:

  1. Ledere i komiteer og utvalg, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte (kun 1 pr. komite)
  2. Kontrollkomiteens medlemmer (alle 3 medlemmer)
  3. Tillitsmenn for utøvere (en i pointfighting og en i fullkontakt)
  4. Revisor

 

Reiseutgifter og opphold: 

Følgende reiseutgiftsordning vil benyttes:

  1. Styremedlemmer, komiteledere/representanter, kontrollkomiteen og revisor følger fastsatte reiseutgiftssatser ihht NKBF sitt reglement.
  2. Utbetalt reisestøtte for stemmeberettigede representanter i klubbene som har reelle reiseutgifter på over kr. 200,- Det skal benyttes billigste reisemåte (eksempelvis kollektivt, billige billetter osv.). Ved kjøring, benytt kameratkjøring og fyll opp biler. Ring andre nærliggende klubber.

 

Opphold blir betalt av NKBF i de tilfeller der representantene ikke har mulighet til å reise fram og tilbake samme dag pga. begrenset reisetilbud. I disse tilfellene meldes behov for overnatting til NKBF som gjør bestillingen på bakgrunn av innmelding innenfor tidsfrist. Vi bestiller kun dobbeltrom om ikke annet er helt nødvendig. Opphold betales kun for medlemmer som har stemmerett, talerett og forslagsrett (altså ikke for observatører).

 

Påmelding:

Påmeldingsfrist for din/deres deltagelse er 1 april og der påmeldingskjema sendes til espen.lund@nif.idrett.no.

 

Krav om påmelding gjelder for alle klubber, styret og de fra komiteer som ønsker å delta. Det er viktig å vite ift kapasitet i møterom.

 

Vi håper mange klubber deltar for å forme sitt eget forbund, bidra med gode konstruktive innspill og for å se fremover. Husk NIFs lov § 2-4 Kjønnsfordeling ved påmelding.

 

Oslo 13. februar 2024

 

Hilsen NKBF