Ingen skal holdes utenfor

En solskinnshistorie til læring som involverer en av våre klubber Akademiet kickboxing og Bokseklubb.
Publisert: lørdag 18. februar 2023

 

"I kickboksing-hallen i Trondheim, i Jerikobakken og på Haugerudbanen i Oslo har de tenkt nytt – og lyktes! Dette må være en inspirasjon for oss alle fremover", skriver Dagsavisen. 

I en konfliktfylt og utfordrende verden betyr idretten enormt i lokalsamfunnet. Det er egentlig bare å gripe muligheten. 

Les historien her https://www.dagsavisen.no/debatt/2023/02/13/ingen-skal-holdes-utenfor/?fbclid=IwAR1iKVgtoa5jGT2f_FQ0ds3Y-FwPCDUnzv2_WrO8gEtYnpoJn_6fA0VM844

 

Litt om hvorfor Akademiet lykkes;

 

Akademiet kickboxing og Bokseklubb har vedtektsfestet og utøver i praksis at vi skal være en bidragsyter både opp mot enkeltmennesket og lokalsamfunn, vi setter smilet i fokus!

 

Vi har pr i dag medlemmer fra 28 nasjoner, tilbyr gratis trening for minoriteter som komme inn under integreringstiltak, for ukrainere, for rusmisbrukere, kreftpasienter, for mennesker i arbeidsmarkedstiltak, for jenter (2 x uke, med og uten hijab, under parole «for, med og av jenter) og for de som utover dette måtte ha behov for det!

Innenfor jentetrening setter akademiet nå i gang et 1,5 årig prosjekt med utdanning av jentetrenere fra minoritetsmiljø , hvor deltagere på dette prosjekt også skal utdannes til å kunne ta ledende funksjoner i idrettslag.

 

Vi har ett tett samarbeid med idrettsrådet, Trondheim kommune, A-larm og flere andre frivillige organisasjoner, samt vi promoterer kickboxing på samtlige arenaer vi kommer inn på, som eks: P3-aksjonen, fyll dagene, Finn fram fest mm.

Vi tilbyr trening i egne partier for barn, ungdom, voksne - her både mosjonister og elite. Aldersspenn i klubb er fra 4 til 68 år….😍

 

Og ikke minst : vi har de største og «råeste» lokalene i trondheim - over 900 m2 totalt , tre saler, over 420 m2 med mattebelagt gulv, to bokseringer (en 5 meters gulv og en 6 meters podium) , to permanente kampflater Tatami, ett 20-talls boksesekker av forskjellig størrelse og funksjon og alt hva hjertet begjærer ift utstyr for kampsport, stor og velutstyrt styrketreningsavdeling og utstyrsutsalg tilknyttet klubb.

 

Alt dette fordrer en enorm innsats fra et 30-talls frivillige trenere og ressurspersoner som på jamlig basis bidrar for å holde skuta i drift. Disse frivillige ildsjeler er limet i klubb, og vi snakker her om en vanvittig kompetanse innenfor forskjellige felt utenfor idretten.

Og, Til tross for et allerede høyt trykk på hver enkelt innenfor de forskjellige disipliner akademiet tilbyr også utenfor kickboxingen/boksing (krav Maga, Kali Sikaran, jiu jitsu, yoga mm),  så prioriterer Akademiet utdanning og utvikling.  Vårt mål er at alle trenere skal ha trenerutdanning via NIF og nylig gjennomførte 8 stk trener1 kickboxing.

 

Videre satser akademiet på utvikling og utdanning av dommere (ca 15 stk påmeldt dommerkurs 24/25 feb) dette for å kunne kjøre regionale stevner fra og med mars 2023, for via dette skape vekst i idretten i region midt-Norge.

 

Vi setter smilet i fokus og etterstreber at enhver skal hjelpes til å nå sitt potensial, uavhengig av etnisitet, legning, religion og fortid!

 

Fra NKBF så applauderes dette. Takk Akademiet!